Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §, GDPR

Rekisterinpitäjä

Luova Laboratorio Oy
Y-tunnus 2702889-8

Postiosoite:
Rommakkokatu 9 as 11
90120 Oulu

Puhelin: +358 45 2301499
Sähköposti: labra@luovalaboratorio.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sami Mikkola & Martta Tervonen

Rekisterin nimi

Luova Laboratorio asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, käyttäjätunnus, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot verkkokaupan tietojärjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Luovan Laboratorion toimintojen ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuksia käsitellään tarvittaessa manuaalisesti asiakkaan lähettämän tarkastuspyynnön kautta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Luova laboratorio vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.

Back to top