”Intuitio on nerouden lähde” – Tutkija Asta Raami kertoo, kuinka intuitiota voi hyödyntää tietoisesti

Tarinat Nikola Teslan, erään historiamme merkittävimpiin neroihin kuuluvan keksijän ja tiedemiehen luovasta prosessista ovat ällistyttäviä. Muun muassa vaihtovirran kehittänyt Tesla rakensi keksintönsä ensin oman mielensä sisällä. Hän kertoi näkevänsä todellisuuden päällä toisen kerroksen, jossa hän pystyi rakentamaan visioita erilaisista laitteista ja keksinnöistä. Hän saattoi käyttää keksimiään koneita oman mielensä sisällä viikkoja, tehdä niihin parannuksia ja pitää ne käynnissä todellisuuden toisella kerroksella. Kun hän lopulta teki mielensisäisistä kuvistaan tekniset piirrustukset, joiden pohjalta laitteet rakennettiin valmiiksi, ne toimivat ilman ainuttakaan virhettä.

Intuitiotutkija Asta Raamin mukaan ilmiössä on kyse intuitiosta. ”Meillä jokaisella on mielessämme valtavasti erilaisia ulottuvuuksia, joista emme suurtakaan osaa ota käyttöön koskaan. Ne ihmiset, jotka ovat edellä omalla alallaan, nämä Teslan tyyppiset visionäärit, uskaltavat rohkeasti hyödyntää omaa intuitiota työssään.” Raami on väitellyt intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, ja on harvoja intuition hyödyntämisen asiantuntijoita Suomessa.

Ihmisen ajattelussa on olemassa kaksi rinnakkaista järjestelmää: tietoinen päättely ja intuitio. Päättely tarkoittaa loogista ajattelua ja se on hyvä päättelemään, analysoimaan, fokusoimaan ja vertailemaan tietoa. Intuitio puolestaan käsittelee jättimäistä tietovirtaa kolmesataatuhatkertaisella nopeudella päättelyyn verrattuna. Kaikki ihmiset ovat Raamin mukaan intuitiivisia. ”Jos ihminen sanoo, että hän ei ole intuitiivinen, niin hän ei tiedä mistä puhuu, koska se on aivojemme synnynnäinen tapa ajatella. Jotkut ihmiset tosin huomaavat paremmin omat intuitiiviset signaalinsa. Jokainen tavoittaa intuition signaaleja oman herkkyytensä kautta.”

Tästä hän mainitsee kiehtovana esimerkkinä tutkimustaan varten haastatellun oopperalaulaja Mia Huhdan. ”Hän on upea esimerkki monikaistaisesta intuition kokemuksesta. Kun hänelle tulee intuition signaali, niin hän haistaa, maistaa ja näkee sen. Siinä on värit, liike ja suunta.”

Ihminen kykenee hyödyntämään omaa intuitiotaan paitsi herkkyydestään myös uskalluksestaan riippuen. Omaa intuitiota voi myös kehittää ja treenata. Raami onkin tutkimuksensa lisäksi kirjoittanut luovuuden ja intuition kehittämiseen liittyvistä aiheista useita tietokirjoja. ”Oma kiinnostukseni intuitiota kohtaan on alun alkujaan noussut juuri siitä kysymyksestä: Millä tavalla me voimme valjastaa intuitiomme käyttöön niin, ettei se ole vain sattumanvarainen oivallus, joka tulee jos on tullakseen, vaan miten sen kautta voidaan tietoisesti hakea tietoa ja miten intuition luotettavuutta ja täsmällisyyttä voidaan arvioida? Se oli väitöstyöni keskeisiä tutkimuskohteita.”

“Luovuus toi minut intuition äärelle. Autoin 15 vuoden ajan Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelijoita kehittämään luovaa prosessiaan. Havaitsin, että intuitio on ihan luovuuden ytimessä”, kertoo tutkija Asta Raami. (Kuva: Pekka Karhunen)

Usein mielen luontaiset toiminnot estävät intuition käyttöä ja valjastamista. Intuition tieto voi välillä haastaa uskomusjärjestelmäämme ja sitä, minkä ajattelemme olevan mahdollista. Mielessä on olemassa erilaisia suojamekanismeja, joita Raami kuvailee oppimistutkija Kaisu Mälkin työhön viitaten ”mielen vahtikoirina” – esimerkiksi pelkoa, häpeää ja epävarmuutta, jotka suojaavat mieltämme siltä, että se ei särkyisi. Samaan aikaan nämä mielen reunoilla toimivat vahtikoirat estävät meitä tavoittamasta intuitiivista tietoa ja oivalluksia.

”Jokaisen ajattelu on boksin sisällä, mikä on hyvä asia. Jos emme olisi boksissa, emme olisi järjissämme. Kun kuitenkin pitää löytää ratkaisuja boksin ulkopuolelta, niin pitää lähteä laajentamaan ajattelua. Meillä on lähihistorian, muun muassa sodan, nälänhädän ja erilaisten psykologisten traumojen pohjalta mielessämme asetuksia, jotka saavat meidät sulkeutumaan sisäänpäin sen sijaan että pyrkisimme laajentumaan kohti uutta. Siksi täytyy tietoisesti alkaa tekemään laajennustyötä ja keskustella yhteiskunnallisellakin tasolla, miten erilaisia rajoitteita, kuten häpeää tai epäonnistumisen, hulluksi leimaamisen ja epätieteellisyyden pelkoja voitaisiin alkaa purkamaan.”

Raami kertoo, että erityisesti luovan intuition kokemiseen saattaa joskus liittyä epätavallisia piirteitä. Siksi aiheeseen liittyy myös kulttuurisia tabuja ja sosiaalista painetta. ”Fyysikko voi nähdä itsensä pyörimässä elektronien joukossa. Taiteilija tai muusikko voi saada näkyjä tai oivaltaa asioita unen ja valveen rajamailla. Maissin genetiikan tutkija Barbara McClintock on kuvannut, että kun hän katsoi oikein intensiivisesti mikroskooppiin, niin hän koki itse olevansa siellä alhaalla kromosomien joukossa ja ne olivat hänen ystäviään. Se oli hänelle ensisijainen tapa saada tieteellistä tietoa.”

”Monien intuitiivisten kokemusten äärellä ollaan tosi yksin, koska ei ole hyväksyttävää puhua niistä. Mitä epätavallisempia tai henkilökohtaisempia ne kokemukset ovat, niin sitä tyypillisempää on, että niistä kokemuksista vaietaan.”

– Asta Raami, tutkija

Enemmistö varmasti tietää, miltä intuitio tuntuu, mutta harva osaa selittää, mikä intuitio on tai kuinka se oikeastaan toimii. Mikä intuitio siis on ja mistä se tunnistaa?

”Ei ole olemassa vain yhdenlaista intuitiota, vaan jokaisella meistä on käytössämme monenlaisia intuitioita. Erilaiset intuitiot pohjautuvat erilaisiin kognitiivisiin, mielensisäisiin prosesseihin. Riippuen siitä, minkälaista intuitio on, se voi olla luonteeltaan luotettavampaa tai vähemmän luotettavaa”, kertoo Raami.

Jokaisella meistä on käytössämme evoluutioon ja vaistoihin pohjautuva intuitio, jonka pohjalta esimerkiksi tunnistamme henkeä uhkaavan vaaran. Lisäksi on olemassa kulttuuriseen oppimiseen ja ”fiilikseen” pohjautuvaa intuitiota, jonka perusteella esimerkiksi pidämme tai emme pidä tietyn tyyppisistä ihmisistä. Asiantuntijat taas käyttävät työssään erilaista intuitiota, jonka tarjoama tieto ei perustu pelkästään opittuun, koettuun ja luettuun kokemukseen, vaan ylittää jollain tavalla oman alansa. ”Asiantuntijoilla on käytössään alitajuinen tietopankki, josta usein intuitiivinen ratkaisu vain pulpahtaa mieleen”, Raami kuvailee.

Asiantuntijaintuitioon pohjautuen ihminen voi esimerkiksi nähdä jotain sellaista, mitä kukaan ei aiemmin ole keksinyt tai kyetä ratkaisemaan ongelmia, joita kukaan ei ole ratkaissut. Tällaista intuitiota hyödyntävät Raamin mukaan esimerkiksi nobelistit. ”Tämäntyyppinen intuitio tulee tosi lähelle luovaa intuitiivista toimintaa. Oli kyse sitten taiteellisesta tai tieteellisestä luovuudesta, niin monelle lahjakkaalle luovalle ihmiselle tyypillistä on se, että he kykenevät ylittämään tämänhetkisen tiedon.”

Usein intuition ajatellaan olevan sattumanvaraisesti auton ratissa tai suihkussa mieleen tulevia ideoita ja ajatuksia. Raami kertoo, että intuitio on kuitenkin kahdensuuntainen kanava. Sen kautta voi siis paitsi saada, myös hakea tietoa. ”Jos on luovan työn tekijä, niin tietysti on kiva, jos ideoita pulpahtelee mieleen, mutta mitä jos niitä ei tulekaan? Tutkin väitöstyössäni, kuinka intuition kautta voi hakea tietoa itse, ettei tarvitsisi odotella niitä ideoita ensi vuoteen.”

Raami kuvailee, että tiedon hakemista intuition kautta voi verrata jousiammuntaan. Ensin tarvitaan maali eli hyvä kysymys tai ongelma, joka tahdotaan ratkaista. ”Mitä täsmällisempi kysymys on, sitä paremmin osaamme hakea oikean vastauksen. Albert Einstein on sanonut, että jos hänellä olisi tunti aikaa ratkaista jokin asia, niin hän käyttäisi 59 minuuttia siihen, että hän pyrkisi löytämään oikean kysymyksen ja vain yhden minuutin ongelman ratkaisemiseen.”

Maalin asettamisen jälkeen täytyy virittää jousi. Intuitioon virittymisen tavat voivat olla erilaisia, mutta typillisesti mielen hiljentämisen menetelmät ovat avuksi. ”Neurotutkijoiden mukaan kaikki mielen hiljentämisen käytännöt saattavat ruokkia oivaltamista. Tyypillisiä luovuuden tiloja ovat kolme b-kirjainta: bed, bath and bus. Oivalluksille otollisia tiloja on siis bussissa, kylvyssä tai sängyssä, jolloin mieli on rentoutuneessa tilassa. On paljon tutkimuksia myös siitä, kuinka esimerkiksi lenkkeily tai kävely auttavat oivaltamisessa tai ajattelussa. Eri ihmisellä toimivat erilaiset tekniikat.”

Viimeisin kohta intuitiivisen tiedon hakemisessa on nuolesta irti päästäminen. Raamin mukaan tämä vaihe on se, jossa suurin osa ihmisistä kompastuu. Tässä vaiheessa pitää osata irrottaa itsensä tietoisesta mielestä ja aluksi asetetusta kysymyksestä tai ongelmasta. ”Tieto ei tule loogisesta mielestä, vaan intuitiosta. Jos emme irrota mielikuvituksesta, niin mieli alkaa syöttämään vaihtoehtoja. Tarkoitus on irtautua ja katsoa pois päin ongelmasta. Näiden kolmen vaiheen kautta voidaan hakea intuitiosta tietoa, jota voidaan yhdistää esimerkiksi luovassa työssä mielikuvitukseen tai päätöksissä päättelyyn.”

Raami kertoo, että viimeisen 10 vuoden aikana suhtautuminen intuitioon on muuttunut paljon. Hänen aloittaessaan tutkimusta aihe oli hänen omien sanojensa mukaan vielä “hörhömarginalissa”, mutta viime vuosina kiinnostus intuition hyödyntämistä kohtaan on kasvanut kohisten eri aloilla. Raami ajattelee tämän johtuvan osin siitä, ettemme pysty enää ratkaisemaan yhteisiä ongelmiamme vanhoilla käytössä olevilla menetetelmillä. “Tahdon käyttää oman osaamistani siihen, että voisimme löytää ratkaisuja ylittää oma äly ja pyristellä irti ylisukupolvisista taakkasiirtymistä. Siten saamme parhaan potentiaalimme käyttöön ongelmanratkaisussa ja voimme tarjota lapsille ja nuorille parempaa kuin mitä itse olemme saaneet.”

Konkurssipäiväkirjat, osa 13: Startup-murhaaja

Outo valoilmiö taivaalla paljastui auringoksi. Samalla kun päivät pitenevät ja illat valkenevat, myös oma mielialani piristyy. Oman yritykseni konkurssi ei pyöri enää mielessä kuin vain silloin tällöin.

Luulen, että burnoutista paranemiseni on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Energiaa tuntuu riittävän jo hyvin. Herääminen ei ole vaikeaa. Nukahtamisvaikeuksia ei todellakaan ole, vaan sammun kuin saunalyhty laittaessani illalla silmät kiinni. Uusia ideoita alkaa tulemaan taas päähän ja huomaan taas haaveilevani kaikesta, mitä voisin tulevaisuudessa tehdä. Haaveilu on hyvästä. Pitää olla asioita, joista voi haaveilla. Se tarkoittaa, että elämässä on tavoittelemisen arvoisia asioita.           

Innostun taas uusista asioista ja olisi mukava hypätä kaikkeen minulle tarjottuun mielenkiintoiseen projektiin mukaan. Nyt kuitenkin järkeni pysyy paremmin mukana ja huomaan sanovani Ei paljon useammin kuin ennen. Nyt minun ei parane hötkyillä tai hätiköidä, vaan päätän edetä rauhassa ja tehdä sitä mitä haluan tehdä ja sitäkin vain kohtuuden rajoissa. Ei minulla ole paniikkia tai kiirettä minnekään.

Suunnittelin aloittavani kampanjan nimeltä “Konkurssiveloista eroon 200 päivässä”. Kun Lauri Salovaara on saanut kerättyä tavoittelemansa miljoona euroa, niin minä olisin samoihin aikoihin päässyt nollille. Olisimme molemmat silloin voittajia. Tämä vaatisi minulta kuitenkin aivan älyttömän paljon töitä ja aikaa. Ahdistaako konkurssivelkani minua niin paljon, että jaksaisin työskennellä velan nopean poismaksun eteen kuin hullu? En tiedä kumpi painaa vaakakupissani enemmän: Ahdistus, jonka velka aiheuttaa vai rennommin ottaminen hetken aikaa. Jäänpä vielä pohtimaan tätä hetkeksi.        

Useat konkurssia suunnittelevat yrittäjät ovat soittaneet minulle ja pyytäneet apuani ja neuvojani – neuvoja siihen, miten yritys haetaan konkurssiin. Parilla näistä yrittäjistä oli oma talo yrityksen lainan panttina ja oma henkilökohtainen luottokortti tapissa. Eräällä oli omat velat jo ulosotossa. Hirvittävän pitkälle annetaan mennä ennen kuin ymmärretään, että pään hakkaaminen seinään ei tuota tulosta. Kun ollaan tehty vuosia töitä sen oman rakkaan yrityksen eteen, niin omat aivot eivät ehkä edes suostu uskomaan, että paras ratkaisu saattaisi olla lopettaa. Ehkei se bisnesidea ollutkaan tarpeeksi hyvä, jos yrittäjä itse on vuosikausia vain velkaantunut, eikä ole voinut itselleen maksaa palkkaa. Tähän kun vielä lisätään se pelko, mitä muut sanovat, kun luovutat. Se pelko, mikä syntyy, kun edes ajattelee sanaa konkurssi…

Tässähän on ilmiselvä ongelma. Yrittäjät eivät uskalla tai ymmärrä tehdä konkurssia. Ei vaikka se olisi ainoa ovi ulos yhä pahenevista ongelmista.   

Sainkin idean nettipalvelusta, jonka avulla yrittäjät voivat hakea yrityksensä helposti konkurssiin. Nyt viimeistään huomaan olevani entiselläni. Onhan ajatus palvelusta ihan kahjo. Mutta miksi en silti tekisi sitä? Se auttaisi varmasti yrittäjiä, jotka tuskailevat päivästä toiseen ahdistuneena ja miettivät, miten selviävät seuraavaan päivään.

Sami nimesi minut startup-murhaajaksi. Murhataan kaikki startupit maailmasta hyvissä ajoin! Tai siis sellaiset, joilla ei ole enää onnistumisen edellytyksiä. Onhan pian julkaistavan kirjanikin alaotsikko: “Kuinka tapoin rakkaani ja muita tarinoita startup-maailmasta”. Rupean tekemään uutta käyntikorttia uudella tittelillä.


Tämän kevään puhuttelevin bisneskirja Asmo: No Exit saapuu pian kauppoihin. Ennakkotilaa omasi nyt täältä!

Miten minusta tuli minä – Tarina taidenäyttelyistä 20 vuoteen yrittäjänä ja markkinointitoimistoketjun luovaksi johtajaksi

Maaliskuinen aurinko laskee puiden taa sunnuntaisena iltapäivänä. Bowers & Wilkins toistaa raukeaa Spotifyn soittolistaa. On kevyesti pakkasta ja kaikki kimaltaa. Katselen omakotitalon pihaa sälekaihtimien välistä. Koira nukkuu, talo on hiljainen. Luovan Laboratorion kolumnin aiheenani on ”miten minusta tuli minä”, lähinnä ammattinäkökulmasta. En tiedä pystynkö kirjoittamaan vain ammattinäkökulmasta, sillä kuten kaikki ihmiset, olen kokonaisuus: kaikkien päätösten, tekemisten ja tekemättä jättämisten summa. Yritetään siis jostain kulmasta – tulta päin.

Olen viittä vaille viisikymmenvuotias luova johtaja yhdessä Suomen suurimmista ja parhaista markkinointiviestintätoimistoista, Zeeland Familyssä. Olen toiminut urani aikana assarina, AD:na (Art director), suunnittelujohtajana ja toimitusjohtajana nykyisen asemani lisäksi. Lähes koko työurani olen ollut tekemisissä markkinointiviestinnän kanssa. Olen toiminut myös 20 vuoden ajan yrittäjänä.

Miten minusta tuli se, joka olen nyt?

Meidän perheessä piirrettiin ahkerasti. Vanhempi veljistäni oli, ja on vieläkin, taiteellisesti lahjakkain. Hänen taiteellisuutensa huomattiin jo tarhassa. Asuimme rivitalossa oululaisessa lähiössä ja vanhempani kävivät ihan tavallisissa töissä, joten mitään sukurasitteita ei ollut. Olin maalien, tussien, öljyvärien ja kynien kanssa tiiviissä tekemisissä ihan pienestä saakka. Kävin kuvataidelukion ja luin ahkerasti taidehistoriaa jo yläasteella. Kaupungin kirjasto tuli hyvin tutuksi. Ensin ajattelin alkaa taiteilijaksi tai arkkitehdiksi. Taiteilijauran varjopuolista varoiteltiin siihen malliin, että se jäi varhain pois laskuista. Pyrin siis arkkitehdiksi, mutta kiitos kurjan matematiikan taidon, tipuin pääsykokeissa. En pyrkinyt toista kertaa.

Veljeni oli muuttanut Helsinkiin, aloittanut graafikko-opiskelut ja työskenteli mainostoimistossa. Hänen opiskelukaveri kertoi eräissä juhlissa mitä graafikko tekee, setelien ulkonäöstä mainoksiin ja postimerkeistä etiketteihin. Se kuulosti minusta kiehtovalta. Päätin tähdätä samaan ammattiin ja aloitin opiskelut Lybeckerillä. Muistan hyvin sen onnellisuuden tunteen, kun pääsin toteuttamaan itseäni.

Tartuin opiskeluun hyvin päämäärätietoisesti. Halusin saada kaiken irti tästä ajasta, jonka tulisin viettämään koulussa. Pienimuotoista menestystä ilmaantui heti opiskelujen alettua: pärjäsin koulun sisäisissä kilpailuissa, paikallisissa kulttuuritapahtumien logo- ja julistekilpailuissa, ja opiskelujen puolessa välissä voitimme opiskelukaverini kanssa Suomen merkittävimmän julistekilpailun: Parhaat suomalaiset julisteet -näyttelyjulistekilpailun. Siihen ottivat aikanaan osaa kaikki merkittävät graafikot ja palkinto oli arvostettu. Jörn Donner ojensi meille 10.000 markan shekin. Kaikki tämä kannusti eteenpäin ja vahvisti itsetuntoa.

Sitten tuli lama.

Valmistuimme kaikki työttömiksi. Suomessa katosi noin puolet mainosalan työpaikoista 90-luvun alussa. Syinä oli talouslama ja mainosalan murros. Tietokoneet korvasivat hyvin pitkälle aikaisemmat tuotantotyöntekijät ja hetken päästä perässä seurasi internetin yleistyminen ja digitalisaatio. Onneksi olin saanut opetusta sekä perinteisillä käsityömetodeilla että Applen tietokoneilla. PhotoShop 1.0, FreeHand 1.0, Illustrator 1.0 ja PageMaker 1.0 olivat jo kohtalaisesti hallussa.

Opiskelujen jälkeen tein pitkään pätkätöitä: kuvituksia, assarointeja ja lomituksia muutamille toimistoille. Lopulta onnistuin pääsemään erääseen pieneen, mutta hyvään toimistoon määräaikaistöihin. Päätin tehdä itseni korvaamattomaksi. Kenties onnistuin jossain määrin, sillä työskentelin AD:na siinä toimistossa viisi vuotta.

Opiskeluaikana olin tehnyt kirjallisen lopputyön Neville Brodyn graafisesta kielestä. Luin paljon ja sain runsaasti vaikutteita. Muutamia vaikutuksen lähteitä mainitakseni: Olof Eriksson (Graafisen tyylin perusteet), Andy Warhol, Saul Bass, Peter Saville, Neville Brody, David Carson, Pioneers of Modern Typography-kirja, dadismi, moderni taide, Norman Rockwell, Caravaggio… Olin erityisen kiinnostunut kuvituksen ohessa typografiasta ja logosuunnittelusta. Maalasin ahkerasti öljyväreillä, kiersin taidemuseoita ja muita täsmäkohteita Euroopan matkoilla. Imin vaikutteita kuin sieni. Yksi kantava ajatus minulla oli, että en halunnut muodostaa omaa kädenjälkeä liian aikaisin. Halusin kokeilla kaikkea.

Merkittävä henkilö omalla urakehitykselläni oli Pentti ”PeeVee” Vartiainen, jonka ohjauksen alla sain työskennellä Oulun Taucherilla ja P&R Designissa. PeeVee oli ”old school” -AD ja kannuksensa ansainnut VPV:llä (Varis/Poteri/Veistola) ja Taucher-ketjussa. Hänellä oli käsittämättömän hieno kyky leiskata käsin eri tekstityyppejä. Seurasin ihaillen, kun hän luonnosteli julistetta käytetyn kirjekuoren taakse, savuke suunpielessä toisen puoleksi poltetun tupakan savutessa tuhkakupissa. PeeVeestä tuli myöhemmin myös ystäväni, jonka luona piipahdin silloin tällöin punaviinilasillisella juttelemassa niin mainonnasta kuin jazzistakin.

Parhaimmat mentorit eivät neuvo tai ohjaa kädestä pitäen, vaan antavat ajatuksen aihion. Siitä riittää pitkään pureskeltavaa.

Vuosi 1997 oli elämässäni suuri vedenjakaja. Sinä vuonna olin perustamassa Grafian Pohjois-Suomen toimintaa, Grafia Bothniaa ja järjestämässä Ouluun Vuoden huippujen näyttelyä. Pidin myös ensimmäisen oman taidenäyttelyni, perustin mainostoimiston ja ennen kaikkea: tulin isäksi. Kaikki tämä tapahtui kuin itsestään, omalla painollaan. Mitään stressiä tai suurempaa huolta ei ollut, vaikka taloudellinen tilanne olisi voinut olla vakaampikin. Aikaakin tuntui riittävän.

Perustimme Pakkahuone -nimisen mainostoimiston Pakkahuoneenkadulla sijaitsevaan Puistolan taloon. Osoitteen ja yrityksen nimen samankaltaisuus oli sattumaa. Vuokrasimme tilat sen jälkeen, kun yritys oli rekisteröity.

Oman toimiston perustamiseen olin päätynyt luettuani Jari Sarasvuon Sisäisen sankarin. Itseasiassa se toimi hienona kimmokkeena: Toimi. Tee itse. Älä odota, että joku muu tekee asiat puolestasi.

Olin tyytymätön silloiseen toimistoon, koska mielestäni siellä ihmiset eivät uskaltaneet tehdä paljoakaan. He olivat jääneet ikään kuin laman vangeiksi ja kaivaneet poterot niin syvälle, etteivät päässeet sieltä enää ylös. Minulla ei ollut päätösvaltaa, enkä pystynyt muuttamaan yrityksen kurssia, joten päätin lähteä perustamaan omaa. Kantavana ajatuksenani oli perustaa toimisto, jonne on aina mukava tulla töihin ja jossa tehdään parasta mahdollista mainontaa. Nämä vaatimattomat ajatukset olivat siis henkilökohtainen missioni. Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa ne olivat hiukan oppikirjamaisemmin. Sitten vain etsin mukaan henkilöitä, jotka ajattelivat samansuuntaisesti. Kaksi kolmesta lähti mukaan.

Saimme aikaiseksi hyvän alun ja teimme paljon töitä. Tunteja päivään otettiin molemmista päistä. Meillä oli hauskaa ja nauru raikui päivittäin – jopa siinä määrin, että vitsailimme järjestävämme asiakkaille ”nauruleirejä” toimistolle. Jo ensimmäisenä vuotena rekrytoimme lisää suunnittelijoita. Pitkät päivät ja kiire tekivät kuitenkin selvää jälkeä ja väsymys alkoi kenties jo näkyä ulospäinkin. Tulorahoituksella pyörivä yritys kuitenkin seisoi jo vakaasti omilla jaloillaan ja palkkaakin pystyimme maksamaan. Ensimmäiset kuukaudet olimme olleet palkatta ja se oli ollut huono idea. Olin nimittäin nuoruuden innossani sijoittanut kaikki säästöt yritykseeni ja kasvavan perheen kulut eivät olleet vähenemään päin.

Vuosituhannen vaihteessa teimme Suomen hiihtomaajoukkueelle markkinointiviestintää. Olin kiertänyt hiihtäjien mukana niin kuvauksissa, leireillä kuin kokouksissakin. Tavoitteena oli nostaa hiihto Suomen suosituimmaksi lajiksi. Samaan aikaan kun koko laji romahti ja hiihtomaajoukkue kärysi dopingista Lahden MM-kisoissa, olimme paikan päällä rikkinäisen toimistomme kanssa. Meidän toimitusjohtajamme oli päättänyt lopettaa hommat ja hän kertoi aikeestaan juuri ennen matkaa. Toimisto ajautui kriisiin. Otimme toisen perustajan kanssa asiat johdettavaksi ja aloimme välittömästi etsimään uutta toimitusjohtajaa. Samoihin aikoihin perheeni kasvoi viisihenkiseksi. Se oli aikaa, josta muistan vain vähän. Tulevaisuus oli utuinen ja huolestuttava.

Yrittäjyys ei ole ollut minulle koskaan itseisarvo. Olen aina tehnyt sen, mitä olen nähnyt tarpeelliseksi ja mielestäni tärkeäksi. Jos se on edellyttänyt yrittäjyyttä, niin sitä sitten. Alussa en pitänyt itseäni yrittäjänä, vaan ihan vain AD:na. Muutaman vuoden jälkeen aloin jo uskoa, että olen yrittäjä, kun sitä minulle niin usein tarjoiltiin.

Yrittäjänä olen kantanut vastuuni omalta osalta toimiston toimivuudesta, suunnittelun tasosta, henkilöstön hyvinvoinnista ja taloudesta. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Pakkahuoneen henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Ehkä jotain asioita on tullut tehtyä oikein. Ja töihinkin on ollut mukava tulla. Uuden toimitusjohtajan myötä siirryin hallituksen puheenjohtajaksi, jota roolia hoidin siihen saakka, kunnes otin itse toimarin tehtävät hoidettavakseni silloisen toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle.

Vuodesta 2004 alkoi Pakkahuoneen pitkä ja rauhallinen kasvu, joka kulminoitui vuoteen 2016 jolloin talouden taantuma ajoi meidätkin kiinni. Selvisimme siitäkin pahemmitta kolhuitta. Olemme aina tehneet positiivisen tuloksen ja taseemme on ollut hyvässä kunnossa. Vaikka matematiikan taitoni ovat olleet heikot, kiitos huonon koulumotivaation, niin olen oppinut yrityksen taloushallinnosta aika paljon vuosien varrella. Pakkahuone sai 2017 AAA platinapalkinnon, joka myönnetään vain yli kymmenen vuotta AAA-luokituksen saaneille yrityksille.

Vuonna 2008 pidin toisen yksityisnäyttelyn. Se oli Valveella Oulun taiteiden yön aikaan. Näinä vuosina piirsin myös satoja croquis-piirroksia, tai oikeastaan tuhansia. Tarkoitus oli ylläpitää kädentaitoa, ei niinkään tehdä taidetta. Vääjäämättä luova tekeminen on saanut väistyä erilaisten johtamistehtävien tieltä, mutta pyrin silti tekemään aika-ajoin suunnittelutehtäviä, jotta pysyn vireessä. Se on myös sitä, mistä erityisesti pidän.

Kenties saan kuin saankin pidettyä taidenäyttelyn tänä vuonna, sillä sen aika on nyt. Kerran kymmenessä vuodessa.

Luovuus on ollut Pakkahuoneen toiminnan ytimessä. Perusajatus on tehdä niin hyvää mainontaa kuin on mahdollista. Joskus siinä on onnistuttu paremmin, toisinaan huonommin. Yksi tähtihetkistä on ollut Tierna-ajan animaatioifilmin pääsy 16 spotin shortille Annecyn festareilla, yhdessä Greenpeacen ja muiden isojen brändien kanssa. Myös asiakkuudet ovat olleet palkitsevia. Useat niistä ovat jatkuneet vuosia.

Kauas katsoessa näkee paremmin koko horisontin kuin lähelle tuijottaessa. Niin on nytkin, kun mietin miten minusta tuli tällainen. En pysty nyt arvioimaan viimeisen kahden vuoden tekemisiäni kyllin hyvin. Sen voin todeta, että olen oppinut niiden aikana enemmän kuin vuosiin. Niin itsestäni, työstäni kuin yritystoiminnasta.

Jokus nuorena suunnittelijana tein itselleni tavoitteen: haluan olla viisikymppisenä suuren mainostoimistoketjun luova johtaja. Syksyllä 2017 Zeeland Family osti Pakkahuoneen.

Kannattaa varoa, mitä toivoo.

Vähän kerrallaan tai kaikki heti

Tee tai älä tee, kunhan tiedät miksi.

Yksi maailman parhaita asioita on, että aina löytyy jotain kiinnostavaa tekemistä. Yksi maailman ikävimpiä puolia on, että aina löytyy jotain kiinnostavaa tekemistä. Uutuuden viehätys vetää puoleensa, vaikka entiset tehtävät ja aiemmat uutuudenviehätykset ovat jääneet kesken.

Kuulostaako tutulta?

Tiedämme ihmistyypin, joka pystyy tekemään päivän aikana monia pieniä asioita, jokaista vähän kerrallaan. Heitä, jotka siivoavat keittiön heti ruoanlaiton jälkeen, vievät tavarat mahdollisimman pian omille paikoilleen, suunnittelevat työpäivän tehtävät kuin ostoslistan ruokakauppaan. Pienien tekojen summa toimii, asiat tulevat valmiiksi ja kokonaisuus pysyy hallinnassa.

Tiedämme myös päinvastaisen ihmistyypin. He, jotka jättävät paikat sotkuisiksi, kunnes kaikki siivotaan kerralla. He, jotka vaikuttavat kiireettömiltä aloituksissaan, mutta tehokkailta loppukirissään. Heidän tekemisensä näyttää muutenkin enemmän urheilulta, koska heillä on omanlaisensa pyrkimys palautua täysillä.

Molemmat ihmistyypit ovat salaa kateellisia toisilleen. Ensimmäinen haluaa jälkimmäisen taidon löytää oleellinen kohinasta, sekä kyky siirtyä flow-tilaan kuin sormia napsauttamalla.

Jälkimmäinen haluaa edellisen vaivattoman tasaisuuden, stressittömältä näyttävän luotettavuuden ja varmuuden.

Useimmin liikumme janan keskivaiheille, jo siksi että eri päivät ja tilanteet eivät ole samanlaisia. Joskus ei tapahdu mitään maininnan arvoista, innokkaimmat piiskaavat itseään olemaan pysähtymättä. Joskus tilanteet karkaavat käsistä, metsäpalo ei taltu vaahtosammuttimella.

Sitten on kaikki se, josta Tim Urban kertoo hienossa TED-puheessaan. Elämä on täynnä asioita, joille ei ole aikarajoja eikä välttämättä minkäänlaista ulkoista painetta. Paitsi se, jolloin on auttamatta liian myöhäistä. Nämä eivät ole kauniita tarinoita.

Kerroin äsken janan keskivaiheista, nyt on syytä nimetä janan ääripäät. Sydän ja morsetus.

Sydän sykkii ja kestää aina läpi elämän. Sykkeen intensiteetti vaihtelee tekemisten ja tunteiden mukaan, mutta sydän ei pidä taukoja. Sydämen vakain tila on pysähdys, elottomuus. Sykkeen on jatkuttava hinnalla millä hyvänsä, kaikissa olosuhteissa, muuten kaikki päättyy.

Morsetus on helppo ajatella vain sarjana lyhyitä ja pitkiä sykäyksiä. On tärkeää muistaa, että sanomia ei lähetetä eikä vastaanoteta jatkuvasti, saati aina säännöllisesti. Sanomat ovat pikemminkin poikkeuksia tyhjyyden ja kohinan keskellä.

Sydän janoaa positiivista oravanpyörää, syke antaa energia sykkiä vieläkin enemmän ja kauemmin. Valitettavasti sydän ei aina tiedosta biologista olemustaan ja siitä johtuvia ylirasituksen vaaroja. Liikaa positiivista voi johtaa negatiiviseen.

Morse-sanomalla ei ole samanlaista tietoisuutta, mutta sen käytöllä on motivaationsa. Kun sanoma naputetaan eetteriin, se on tiivis, tarkoituksenmukainen, selkeä ja terävä. Heikkoudeksi jää, että sanoma ei pysty lähettämään itse itseään – saati pysty valitsemaan viestiään. Ulkopuolinen taho on välttämätön käynnistäjänä sekä merkityksen antajana. Muu taajuus on vain kohinaa.

Kumpikaan tyyppi ei ole toistaan parempi. Se, miltä asiat näyttävät, on usein enemmän ympäristön ja tilanteen tuote, kuin kenenkään varsinainen ominaisuus. Pitää takoa aina kun rauta on kuumaa – aina ei ole.

Nurinkurisesta ja isosta ajattelusta voimaa luovuuteen – Kuinka Elon Muskin Tesla nousi automarkkinoiden pyhimmän ytimen ykköseksi

Millaiset tuotteet tai brändit herättävät ne suurimmat intohimot ja saavat spontaanisti aikaan tunteikkaimmat keskustelut? Ne, joiden taustalla on pienestä ajatuksen idusta versoneet suurimmat visiot ja loppumaton positiivinen usko omaan polkuun. Polkuun, jonka päässä siintää sen hetkisiä vakioita vavisuttava lopputulema, kun alkuajatus on konkretisoitunut oikeaksi tuotteeksi matkansa tarina kantoaaltonaan. 

Tällaiset tähdet eivät rakennu itsepäisen itsekkäästi laput silmillä puskien ”minä olen oikeassa ja kaikki muut metsässä” -moodilla, vaan ympäröivä maailma ja ihmiset huomioiden. Huikeimpien tarinoiden synnyssä on mukana jonkinlainen täysin uusi twisti tai lähestymiskulma nykyiseen peilattuna. Toteutuksessa loksahtelevat paikoilleen kokonaisuuksien kannalta katsottuna enemmän kuin mihin on siihen mennessä totuttu.

Teslasta on kohkattu paljon ja epäilevien Tuomaitten ohi kasvanut hypetys on seurannut Elon Muskin visiota hänen ensimmäisestä täysin sähköisestä pikkusportista alkaen. Model S teki myöhemmin sen todellisen megajytkyn, josta me nykyisen Tesla-ilmiön tunnemme. Jos Elon kumppaneineen olisi alussa lähtenyt toteuttamaan silloisiin sähköautoihin verrattuna hieman parempaa mallia, jolla saisi ajettua yhdellä latauksella vaikkapa 50 kilometriä enemmän, mitä olisi tapahtunut? Todennäköisesti massaan hukkuminen, koska joku toinen valmistaja olisi pian tuonut samaan tai taas hieman parempaan toimintasäteeseen pystyvän mallin.

Model S kulkee täydellä latauksella lähes saman matkan kuin monet nykyaikaiset bensiinikäyttöiset autot. Sähköautoksi se on hyvännäköisen linjakas, silti uskomattoman tilava. Suorituskyky on kuin jänis lähtisi makuulta ja sisätiloissa saa hiplailla suurinta kosketusnäyttöä, mitä henkilöautoon on tähän mennessä normivarustukseen istutettu. Lähes kaikki auton ominaisuudet on mitoitettu omissa mittayksiköissään tappiin – isoiksi. Mistään ei tarvitse tinkiä, vaikka takaäänenvaimentimen jälkeen tulevasta savupilvestä luopuukin.

Nähtävillämme oleva toteutus tuotteesta ei ole ollut suunnittelupöydällä ja sen jälkeisessä tuotannossa ihan läpihuutojuttu. Isot ajatukset kun tuppaavat haastamaan kaiken olemassa olevan – ei ole toteutukseen vaadittavaa tekniikkaa ja osaamista valmiina. Kaikki mahdollinen, mikä voi osua tuulettimeen, yleensä osuu siihen. Miten helppo ratkaisu olisikaan vastoinkäymisten loppumattomassa viidakossa tyrkätä työkalut laatikkoon, jesaria päälle koko rullan verran, unohtaa kaikki ja lähteä kalaan. Sellaisina hetkinä luovimmilla ihmisillä valo majakassa on niin kirkas, että he näkevät jotain sellaista, mitä muut eivät kykene edessään hahmottamaan ja menevät sinnikkäästi päätyyn saakka. Muut eivät maalia nähneet, vaikka jälkeenpäin voisikin todeta, että no tuohan on niin itsestään selvä juttu, että hemmetti – miten me uuvatit ei tuota tajuttu!

Hassua, sillä juuri tällä hetkellä kaikki näyttää niin itsestään selvältä, kun Teslan Model S mallista tuli uusi halutuin standardi ns. premium-luokan automarkkinoiden kaikkein pyhimmässä ytimessä. Münchenissä ja Stuttgartissa iltalamppu palaa pitkään, kun kahden jättiläisen pääkonttoreissa johtajat miettivät, mitä tapahtui. Edustusautoluokan järkkymättöminä ikoneina ja standardeina tähän saakka pidetyt BMW 7-sarja ja Mercedes-Benzin S-mallisto jäivät nuolemaan näppejään viime vuoden myyntitilaston himmeimmille mitaleille, kun asiakkaat tykästyivät enemmän Teslan Model S:ään. Tähän saakka muiden autovalmistajien on aina tullut ottaa mittatikku omalle tekemiselleen em. veljeksistä. Jatkossa kannattanee katsoa laajemmin eri suuntiin, sillä: ”Euroopassa Model S:ää myytiin 16 100 kappaletta, kun S-Mercedesten menekki oli 13 400 ja 7-sarjan BMW:n 11 700 kappaletta” – HS 22.2.2018.

Hurjaa. Tämän uutisen merkitys on paljon suurempi kuin miltä tuo ensi alkuun näyttää.

Pysähdytäänpä hetkeksi. Miksi näin kävi? Ovatko Tesla ja Musk haistaneet jotain mitä muut eivät ole hiffanneet? Kaikilla tiedossa oleva ilmastonmuutos ja fossiilisten raaka-aineiden rajallisuus ei ole saanut jokaisen ajattelussa oikeaa mittakaavaa. ”Reagoidaan sitten, kun valuu jo lahkeeseen”, taitaa olla useimpien tapa suhtautua asiaan. Kuitenkin tuo tulevaisuutemme rummun jo pitkään päristämä viesti huomisen huolesta on pesiytynyt monen kuluttajan alitajuntaan ja vaikuttaa vahvasti valintoihin. No niinpä, olihan nämä kaikki jo tiedossa, mutta miksi me ei tajuttu tehdä samaa kuin Teslalla? Jälkiviisaus on kallista viisautta, se maksaa monella tapaa ihan hitokseen.

Arjessamme ei tarvitse tehdä ihan saman kokoluokan juttuja kuin Tesla muuttaaksemme maailmaa. Mittakaava voi olla maltillisempi, mutta silti merkitys omassa kontekstissa voi muodostua todella isoksi.

Jos vaikkapa firman nykyisissä prosesseissa jonkin asian, työvaiheen tai tuotteen tekemiseen on aina aiemmin kulunut yksi viikko, niin mitä jos tehdään harjoitus, jossa samaan tekemiseen annetaan ihmisille aikaa vain yksi päivä. Tämä pitää puristaa viiden työpäivän sijaan yhteen työpäivään – saa suorittaa! Mitään aiempaa vaihetta ei voi silloin kopioida tai parantaa pikkuisen. Jokainen uuden prosessin synnyttämiseen osallistuva sielu saa todellakin miettiä yksityiskohtia ihan uudelta kulmalta. Ennen kaikkea joudutaan kuitenkin vimmalla fundeeraamaan kokonaisuutta ja osien loksahtelemista paikoilleen. Mistä voidaan luopua ja mitä voidaan tehdä ihan tolkuttoman eri tavalla kuin ennen?

Onko epäonnistuminen tapahtunut, jos porukka ei tavoitakaan toteutuksessaan yhden päivän maalia? Kaikkemme tehtiin, mutta saatiin puristettua viikon prosessi tavoiteltavan yhden päivän sijasta vaan kolmeen päivään. Tuo on skumpan paikka, ei moitteiden. Perinteisillä mittareilla aikaa säästettiin 40 % aiempaan verrattuna. Exceliin voi myös viedä eurot aikaan saaduista säästöistä tai tuotannon tehostumisesta. Joo, haukotus, perussettiä, siitä voi avata korkeintaan vissyn. No onhan se tietty ihan jees. että business case parani X euroa, mutta ei tuolla tavalla mitattu saavutus ole se kaikkein tärkein asia, kun ajatellaan isoa kuvaa ja pitkää aikajanaa. Eikös sen tulisikin olla se ainoa oikea ajattelutapa? Mites sinun firmassasi: pelataanko pikavoittoa vai pelataanko pitkää voittavaa peliä? Heiluttaako koira häntää vai vispaako häntä muuta kroppaa?

Tärkeintä on se mitä annetussa painekattilassa tapahtui ihmisille ja siitä syystä voi poksauttaa auki sen kunnon sihijuoman. Aivot pistettiin rullaamaan aivan eri levelille kuin normiduunissa tarvitaan. Jokainen osallistuja kehittyi, vuoropuhelu tiimeissä pomminvarmasti lisääntyi, koska eihän kukaan tuossa tilanteessa voi jäädä itsekseen miettimään ainoastaan oman tekemisen poikkitieteellisyyttä. Todella isossa mittakaavassa luovaan ja rohkeaan ajatteluun ohjatut tai pakotetut ihmiset nousevat toimialan perussuorittajien yläpuolelle, ovat taatusti valmiimpia ja nälkäisiä. Aina! Organisaatiossa jokainen osallistuja on oppinut jotain uutta innostavaa omasta ja joukkonsa kapasiteetista tietäen, että ”no can do” -tilanteita ei olekaan niin paljon kuin aiemmin ehkä luultiin olevan.

Luovat voittajat sietävät epäonnistumisia ja he nostavat ympärillään olevia ihmisiä yhä uudestaan ja uudestaan, taputtavat selkään ja kannustavat eteenpäin. He antavat haastavia raameja, joskus jopa ensi alkuun täysin mahdottomilta tuntuvia, mutta kantoaaltona on tarina, johon halutaan kuulua. Tarkoitus tällaisella tavoitteenannolla ei ole rikkoa ihmisiä, vaan taluttaa heidät innostumaan oppimisen alueelle. Siellä tunne omasta rajoittuneisuudesta vaihtuu uskallukseksi kokeilla uutta ja kasvuksi tasolle missä tehdään mullistavia asioita. Siellä kasvatetaan uusia voittajia.

Intohimolla tehty, näkyvyydellä maksettu – Luovan työn tekijälle tulee maksaa palkkio tehdystä työstä

Luovalle alalle usea tekijä päätyy intohimonsa ohjaamana. Harva taitava muusikko, koomikko, graafikko, kirjailija tai puhuja tekee työtä vain turvatakseen elantonsa. Taustalla on kiinnostus tekemistä kohtaan, halu ja tarve kirjoittaa, puhua, soittaa tai muuten toteuttaa itseään. Taitavaksi yltävä tekijä treenaa useita vuosia, opettelee, kehittyy ja kehittää jatkuvasti itseään. Pari sivua tekstiä, yrityksen logo tai slogan, puolen tunnin puhe tai keikka ei synny itsestään, vaan vaatii valmistautumista, harjoittelua, taustatyötä ja rehellistä puurtamista. Se kysyy intohimoa.

Eräs tuttavani kertoi vastikään tilanneensa runoilijalta onnittelurunon syntymäpäiväsankarille. Muutama rivi tekstiä oli maksanut useamman sata euroa. ”Aika kova hinta per kirjoitettu sana!”, hän ajatteli. “Kirjakaupassakin runokirjat maksavat vain kahdesta–kolmeenkymmeneen euroa.”

Hintalappua hetken aikaa kauhisteltuaan tuttavani kuitenkin oli ymmärtänyt, etteivät nuo kirjaimet synny ihan itsestään, ja ettei runon arvoa mitata esimerkiksi sanojen lukumäärällä. Runoilija paneutuu annettuun teemaan ja henkilöön sekä käyttää erityisosaamistaan tekstin tuottamiseen. Hän yhdistelee taitavasti erilaiset komponentit valmiiksi tuotteeksi, joka aiheuttaa vastaanottajassa halutun tunne-elämyksen. Runon tilaaja maksaa erityisosaamisesta, käytetyistä työtunneista ja teoksen vaikuttavuudesta.

Tuttavani ensireaktio kuvaa hienosti tapaa, jolla luovaan työhön – ja aivan erityiseti siitä maksamiseen – usein suhtaudutaan. Törmäsin tällä viikolla Twitterissä Sohvaperunoistakin tutun yrittäjä Juhani Koskisen samaa tematiikkaa käsittelevään twiittiin. Hänelle oli esitetty työtarjous tulla esiintymään tilaisuuteen, jonka luonne jää twiitistä selviämättä. Tilauksen tehnyt taho oli lähettänyt hänelle seuraavan viestin: ”Järjestävänä tahona kysyn myös: mitä maksaa? Mielellään ei juuri mitään. Kiitos.”

Usea luova tekijä kamppailee oman taloutensa kanssa. Haasteita on useampaa tyyppiä. Yksi ei kehtaa pyytää rahaa. Toinen ei osaa hinnoitella. Kolmas ei halua myydä. Suuri osa poikkeuksetta törmää kuitenkin siihen yhteen ja samaan ongelmaan: Asiakas ei ymmärrä maksaa tai jopa olettaa lähtökohtaisesti, että lounas tai näkyvyyden tarjoaminen on sovelias ehdotettava palkkio. “Tule meille puhumaan. Uusi firmamme nettisivut. Piirrä logo. Mutta mielellään ei saisi maksaa juuri mitään. Kiitos.”

Harmillisen usea lahjoja omaava, lupaava luova tekijä päätyy taloudellisen pärjäämisensä vuoksi tekemään työkseen jotain ihan muuta kuin sitä, missä hänen todelliset kykynsä pääsisivät esiin.

Usein taustalla lienee asiakkaan ymmärtämättömyys tai hoksaamattomuus. Luova työ on usein abstraktia, se ei aina näy ulospäin konkreettisena vasaran hakkaamisena. Meidän on helpompaa ymmärtää maksavamme vaatekappaleesta tai ravintolan annoksesta kuin immateriaalisesta tuotoksesta tai henkisestä elämyksestä, jonka saamme kokea. Tunteen tai oivalluksen rahallista arvoa on toisaalta vaikeaa mitata. Ehkä kyse on myös yleisestä suhtautumisesta luovaa tekemistä kohtaan. Moni ei yksinkertaisesti arvosta luovaa työtä sen ansaitsemalla tavalla. Luovan työn ei ajatella olevan “oikeaa työtä”, vaan pikemminkin harrastelua ja jonkin sortin huuhaapuuhaa.

Luova työ ei kuitenkaan ole haahuilua ja haaveilua, joskin se ajoittain näidenkin metodien soveltamista edellyttää. Se on systemaattista työtä ja ahertamista, joka vaatii tekijältä usein poikkeuksellisen paljon treeniä, näkemystä, prosessointia ja hiomista. Usein se edellyttää, että tekijä laittaa itsensä ja koko persoonansa likoon tavalla, joka on muille aloille vierasta.

“We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.”
(Dead Poets Society)

Luovan alan työ on työtä siinä missä opettajan, asiakaspalvelijan, kirurgin tai levyseppähitsaajan. Ammattimuusikon työ on työtä. Taiteilijan työ on työtä. Graafikon työ on työtä. Konsultin työ on työtä. Kirurgillakin menee toimenpiteen suorittamiseen vain hetki, mutta silti oletamme automaatiolla, ettei hän operoi ilmaiseksi. Kaupan kassalla harvoin kysymme, josko tällä kertaa saisimme purkin maitoa somenäkyvyyttä vastaan. Tekeminen kun tuottaa arvoa – fyysistä tai henkistä, käsin kosketeltavaa tai abstraktia – siitä kuuluu maksaa palkkio.

Eri asia lienee, jos tekijä on muualla leipätyössä, eikä hänen elantonsa ole käsillä olevasta projektista, tapahtumasta tai tehtävästä kiinni, tai jos aloittaessa vaikkapa uutta yritystoimintaa tekee aluksi pari projektia pohjalle referensseiksi hyvää hyvyyttään. Kirurgi jos käy vapaa-ajallaan joskus keikkailemassa tai kirjoittaa silloin tällöin kolumnia paikallislehteen, ei hän välttämättä rahaa tästä vastineeksi kaipaakaan.

Muusikolla ei ole kotonaan maagista leipälaatikkoa, johon ilmestyisi ruispaloja itsestään. Kirjoittaja ei nauti ylistäviä kehuja aamupalaksi, vaikka saattavathan nuo kommentit antaa intoa jatkaa eteenpäin. Puhujan vatsa ei täyty taputuksista selkään. Yrittäjä ei lyhennä lainaansa positiivisilla some-kommenteilla. Raha puhuu ja sanelee luovankin työn ehtoja.

Ehkä lempeää, mutta jämäkkää noottia ansaitsisivat luovan työn tekijät itsekin. Moni ei osaa, halua tai viitsi myydä ja markkinoida itseään. Joku saattaa ajatella, ettei sanoja “luovuus” ja “raha” tulisi käyttää samassa lauseessa alkuunkaan. Raha on riivattu paha, joka ankeuttajan lailla imee taiteesta sielun ja tekee kaikesta kaupallista. Usea ei kehtaa pyytää tai osaa tunnustaa oman työnsä arvoa.

Kaupan päällisiksi on luovan työn hinnoittelu itsessään ikuisuuskysymyksiä. Kuinka paljon työstä voi laskuttaa? Millä mittarilla luovan työn arvo mitataan? Onko mittari esimerkiksi sen oivalluksen merkitys ja tunne-elämyksen voimakkuus, jonka luova tuotos saa yleisössä aikaan? Vai onko se riippuvainen tekijän taidoista ja menestyksestä, tunnettuudesta ja kysynnästä, käytetyistä työtunneista tai harjoittelun määrästä?

Oli luovan työn hinnoitteluperiaate mikä hyvänsä, yksikään tekijä ei selviä pelkkää intohimoa mutustamalla. Näkyvyyttä ei voi laittaa leivän päälle, eikä sillä makseta työssä tarvittavia välineitä, vuokraa tai lainanlyhennyksiä.

Eihän taiteilijan välttämättä itse tarvitse pukea jalkaansa myyntihousuja, mutta hän voi etsiä kumppaniksi osaajan, joka keskittyy pitämään tekijän talouden kuosissa. Myyjien ja luovien tekijöiden kannattaisikin tehdä useammin tiiviimpää yhteistyötä keskenään.

Hyvä luovan työn tekijä, arvosta itseäsi ja työtäsi. Turvaa tekemisesi jatkuvuus. Vaadi rohkeasti arvoisesi rahallinen palkkio.

Hyvä luovan työn tilaaja, asiakas, katselija, kuuntelija, lukija tai muu yleisön jäsen, arvosta tekijää ja hänen tekemäänsä työtä. Halusi maksaa tehdystä työstä on suora viesti siitä, että välität, arvostat ja tahdot tekijän jatkavan sitä, minkä hän parhaiten osaa. Tarjoa reilusti asianmukainen rahallinen palkkio.

Pieni sijoitus sinulta on suuri apu ja kiitos tekijälle, joka päivästä toiseen laittaa itsensä likoon tuodakseen sinun elämääsi jotain, mikä puhuttelee, inspiroi ja koskettaa.


Toim. huom. Loppuun todettakoon, ettei kirjoittaja itse koe olevansa tämän aiheen parissa sen parempi kuin kukaan muukaan, ei tilaajan eikä tekijän roolissa. Useita virheitä molemmissa rooleissa tehneenä tämän artikkelin kirjoittaminen tuntuikin erityisen tärkeältä.


Hanki päivittäinen annoksesi luovuutta, tilaa uudet artikkelit suoraan inboxiisi:

Back to top