Tarinat

”Intuitio on nerouden lähde” – Tutkija Asta Raami kertoo, kuinka intuitiota voi hyödyntää tietoisesti

Tarinat Nikola Teslan, erään historiamme merkittävimpiin neroihin kuuluvan keksijän ja tiedemiehen luovasta prosessista ovat ällistyttäviä. Muun muassa vaihtovirran kehittänyt Tesla rakensi keksintönsä ensin oman mielensä sisällä. Hän kertoi näkevänsä todellisuuden päällä toisen kerroksen, jossa hän pystyi rakentamaan visioita erilaisista laitteista ja keksinnöistä. Hän saattoi käyttää keksimiään koneita oman mielensä sisällä viikkoja, tehdä niihin parannuksia ja pitää ne käynnissä todellisuuden toisella kerroksella. Kun hän lopulta teki mielensisäisistä kuvistaan tekniset piirrustukset, joiden pohjalta laitteet rakennettiin valmiiksi, ne toimivat ilman ainuttakaan virhettä.

Intuitiotutkija Asta Raamin mukaan ilmiössä on kyse intuitiosta. ”Meillä jokaisella on mielessämme valtavasti erilaisia ulottuvuuksia, joista emme suurtakaan osaa ota käyttöön koskaan. Ne ihmiset, jotka ovat edellä omalla alallaan, nämä Teslan tyyppiset visionäärit, uskaltavat rohkeasti hyödyntää omaa intuitiota työssään.” Raami on väitellyt intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, ja on harvoja intuition hyödyntämisen asiantuntijoita Suomessa.

Ihmisen ajattelussa on olemassa kaksi rinnakkaista järjestelmää: tietoinen päättely ja intuitio. Päättely tarkoittaa loogista ajattelua ja se on hyvä päättelemään, analysoimaan, fokusoimaan ja vertailemaan tietoa. Intuitio puolestaan käsittelee jättimäistä tietovirtaa kolmesataatuhatkertaisella nopeudella päättelyyn verrattuna. Kaikki ihmiset ovat Raamin mukaan intuitiivisia. ”Jos ihminen sanoo, että hän ei ole intuitiivinen, niin hän ei tiedä mistä puhuu, koska se on aivojemme synnynnäinen tapa ajatella. Jotkut ihmiset tosin huomaavat paremmin omat intuitiiviset signaalinsa. Jokainen tavoittaa intuition signaaleja oman herkkyytensä kautta.”

Tästä hän mainitsee kiehtovana esimerkkinä tutkimustaan varten haastatellun oopperalaulaja Mia Huhdan. ”Hän on upea esimerkki monikaistaisesta intuition kokemuksesta. Kun hänelle tulee intuition signaali, niin hän haistaa, maistaa ja näkee sen. Siinä on värit, liike ja suunta.”

Ihminen kykenee hyödyntämään omaa intuitiotaan paitsi herkkyydestään myös uskalluksestaan riippuen. Omaa intuitiota voi myös kehittää ja treenata. Raami onkin tutkimuksensa lisäksi kirjoittanut luovuuden ja intuition kehittämiseen liittyvistä aiheista useita tietokirjoja. ”Oma kiinnostukseni intuitiota kohtaan on alun alkujaan noussut juuri siitä kysymyksestä: Millä tavalla me voimme valjastaa intuitiomme käyttöön niin, ettei se ole vain sattumanvarainen oivallus, joka tulee jos on tullakseen, vaan miten sen kautta voidaan tietoisesti hakea tietoa ja miten intuition luotettavuutta ja täsmällisyyttä voidaan arvioida? Se oli väitöstyöni keskeisiä tutkimuskohteita.”

“Luovuus toi minut intuition äärelle. Autoin 15 vuoden ajan Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelijoita kehittämään luovaa prosessiaan. Havaitsin, että intuitio on ihan luovuuden ytimessä”, kertoo tutkija Asta Raami. (Kuva: Pekka Karhunen)

Usein mielen luontaiset toiminnot estävät intuition käyttöä ja valjastamista. Intuition tieto voi välillä haastaa uskomusjärjestelmäämme ja sitä, minkä ajattelemme olevan mahdollista. Mielessä on olemassa erilaisia suojamekanismeja, joita Raami kuvailee oppimistutkija Kaisu Mälkin työhön viitaten ”mielen vahtikoirina” – esimerkiksi pelkoa, häpeää ja epävarmuutta, jotka suojaavat mieltämme siltä, että se ei särkyisi. Samaan aikaan nämä mielen reunoilla toimivat vahtikoirat estävät meitä tavoittamasta intuitiivista tietoa ja oivalluksia.

”Jokaisen ajattelu on boksin sisällä, mikä on hyvä asia. Jos emme olisi boksissa, emme olisi järjissämme. Kun kuitenkin pitää löytää ratkaisuja boksin ulkopuolelta, niin pitää lähteä laajentamaan ajattelua. Meillä on lähihistorian, muun muassa sodan, nälänhädän ja erilaisten psykologisten traumojen pohjalta mielessämme asetuksia, jotka saavat meidät sulkeutumaan sisäänpäin sen sijaan että pyrkisimme laajentumaan kohti uutta. Siksi täytyy tietoisesti alkaa tekemään laajennustyötä ja keskustella yhteiskunnallisellakin tasolla, miten erilaisia rajoitteita, kuten häpeää tai epäonnistumisen, hulluksi leimaamisen ja epätieteellisyyden pelkoja voitaisiin alkaa purkamaan.”

Raami kertoo, että erityisesti luovan intuition kokemiseen saattaa joskus liittyä epätavallisia piirteitä. Siksi aiheeseen liittyy myös kulttuurisia tabuja ja sosiaalista painetta. ”Fyysikko voi nähdä itsensä pyörimässä elektronien joukossa. Taiteilija tai muusikko voi saada näkyjä tai oivaltaa asioita unen ja valveen rajamailla. Maissin genetiikan tutkija Barbara McClintock on kuvannut, että kun hän katsoi oikein intensiivisesti mikroskooppiin, niin hän koki itse olevansa siellä alhaalla kromosomien joukossa ja ne olivat hänen ystäviään. Se oli hänelle ensisijainen tapa saada tieteellistä tietoa.”

”Monien intuitiivisten kokemusten äärellä ollaan tosi yksin, koska ei ole hyväksyttävää puhua niistä. Mitä epätavallisempia tai henkilökohtaisempia ne kokemukset ovat, niin sitä tyypillisempää on, että niistä kokemuksista vaietaan.”

– Asta Raami, tutkija

Enemmistö varmasti tietää, miltä intuitio tuntuu, mutta harva osaa selittää, mikä intuitio on tai kuinka se oikeastaan toimii. Mikä intuitio siis on ja mistä se tunnistaa?

”Ei ole olemassa vain yhdenlaista intuitiota, vaan jokaisella meistä on käytössämme monenlaisia intuitioita. Erilaiset intuitiot pohjautuvat erilaisiin kognitiivisiin, mielensisäisiin prosesseihin. Riippuen siitä, minkälaista intuitio on, se voi olla luonteeltaan luotettavampaa tai vähemmän luotettavaa”, kertoo Raami.

Jokaisella meistä on käytössämme evoluutioon ja vaistoihin pohjautuva intuitio, jonka pohjalta esimerkiksi tunnistamme henkeä uhkaavan vaaran. Lisäksi on olemassa kulttuuriseen oppimiseen ja ”fiilikseen” pohjautuvaa intuitiota, jonka perusteella esimerkiksi pidämme tai emme pidä tietyn tyyppisistä ihmisistä. Asiantuntijat taas käyttävät työssään erilaista intuitiota, jonka tarjoama tieto ei perustu pelkästään opittuun, koettuun ja luettuun kokemukseen, vaan ylittää jollain tavalla oman alansa. ”Asiantuntijoilla on käytössään alitajuinen tietopankki, josta usein intuitiivinen ratkaisu vain pulpahtaa mieleen”, Raami kuvailee.

Asiantuntijaintuitioon pohjautuen ihminen voi esimerkiksi nähdä jotain sellaista, mitä kukaan ei aiemmin ole keksinyt tai kyetä ratkaisemaan ongelmia, joita kukaan ei ole ratkaissut. Tällaista intuitiota hyödyntävät Raamin mukaan esimerkiksi nobelistit. ”Tämäntyyppinen intuitio tulee tosi lähelle luovaa intuitiivista toimintaa. Oli kyse sitten taiteellisesta tai tieteellisestä luovuudesta, niin monelle lahjakkaalle luovalle ihmiselle tyypillistä on se, että he kykenevät ylittämään tämänhetkisen tiedon.”

Usein intuition ajatellaan olevan sattumanvaraisesti auton ratissa tai suihkussa mieleen tulevia ideoita ja ajatuksia. Raami kertoo, että intuitio on kuitenkin kahdensuuntainen kanava. Sen kautta voi siis paitsi saada, myös hakea tietoa. ”Jos on luovan työn tekijä, niin tietysti on kiva, jos ideoita pulpahtelee mieleen, mutta mitä jos niitä ei tulekaan? Tutkin väitöstyössäni, kuinka intuition kautta voi hakea tietoa itse, ettei tarvitsisi odotella niitä ideoita ensi vuoteen.”

Raami kuvailee, että tiedon hakemista intuition kautta voi verrata jousiammuntaan. Ensin tarvitaan maali eli hyvä kysymys tai ongelma, joka tahdotaan ratkaista. ”Mitä täsmällisempi kysymys on, sitä paremmin osaamme hakea oikean vastauksen. Albert Einstein on sanonut, että jos hänellä olisi tunti aikaa ratkaista jokin asia, niin hän käyttäisi 59 minuuttia siihen, että hän pyrkisi löytämään oikean kysymyksen ja vain yhden minuutin ongelman ratkaisemiseen.”

Maalin asettamisen jälkeen täytyy virittää jousi. Intuitioon virittymisen tavat voivat olla erilaisia, mutta typillisesti mielen hiljentämisen menetelmät ovat avuksi. ”Neurotutkijoiden mukaan kaikki mielen hiljentämisen käytännöt saattavat ruokkia oivaltamista. Tyypillisiä luovuuden tiloja ovat kolme b-kirjainta: bed, bath and bus. Oivalluksille otollisia tiloja on siis bussissa, kylvyssä tai sängyssä, jolloin mieli on rentoutuneessa tilassa. On paljon tutkimuksia myös siitä, kuinka esimerkiksi lenkkeily tai kävely auttavat oivaltamisessa tai ajattelussa. Eri ihmisellä toimivat erilaiset tekniikat.”

Viimeisin kohta intuitiivisen tiedon hakemisessa on nuolesta irti päästäminen. Raamin mukaan tämä vaihe on se, jossa suurin osa ihmisistä kompastuu. Tässä vaiheessa pitää osata irrottaa itsensä tietoisesta mielestä ja aluksi asetetusta kysymyksestä tai ongelmasta. ”Tieto ei tule loogisesta mielestä, vaan intuitiosta. Jos emme irrota mielikuvituksesta, niin mieli alkaa syöttämään vaihtoehtoja. Tarkoitus on irtautua ja katsoa pois päin ongelmasta. Näiden kolmen vaiheen kautta voidaan hakea intuitiosta tietoa, jota voidaan yhdistää esimerkiksi luovassa työssä mielikuvitukseen tai päätöksissä päättelyyn.”

Raami kertoo, että viimeisen 10 vuoden aikana suhtautuminen intuitioon on muuttunut paljon. Hänen aloittaessaan tutkimusta aihe oli hänen omien sanojensa mukaan vielä “hörhömarginalissa”, mutta viime vuosina kiinnostus intuition hyödyntämistä kohtaan on kasvanut kohisten eri aloilla. Raami ajattelee tämän johtuvan osin siitä, ettemme pysty enää ratkaisemaan yhteisiä ongelmiamme vanhoilla käytössä olevilla menetetelmillä. “Tahdon käyttää oman osaamistani siihen, että voisimme löytää ratkaisuja ylittää oma äly ja pyristellä irti ylisukupolvisista taakkasiirtymistä. Siten saamme parhaan potentiaalimme käyttöön ongelmanratkaisussa ja voimme tarjota lapsille ja nuorille parempaa kuin mitä itse olemme saaneet.”

Konkurssipäiväkirjat, osa 13: Startup-murhaaja

Outo valoilmiö taivaalla paljastui auringoksi. Samalla kun päivät pitenevät ja illat valkenevat, myös oma mielialani piristyy. Oman yritykseni konkurssi ei pyöri enää mielessä kuin vain silloin tällöin.

Luulen, että burnoutista paranemiseni on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Energiaa tuntuu riittävän jo hyvin. Herääminen ei ole vaikeaa. Nukahtamisvaikeuksia ei todellakaan ole, vaan sammun kuin saunalyhty laittaessani illalla silmät kiinni. Uusia ideoita alkaa tulemaan taas päähän ja huomaan taas haaveilevani kaikesta, mitä voisin tulevaisuudessa tehdä. Haaveilu on hyvästä. Pitää olla asioita, joista voi haaveilla. Se tarkoittaa, että elämässä on tavoittelemisen arvoisia asioita.           

Innostun taas uusista asioista ja olisi mukava hypätä kaikkeen minulle tarjottuun mielenkiintoiseen projektiin mukaan. Nyt kuitenkin järkeni pysyy paremmin mukana ja huomaan sanovani Ei paljon useammin kuin ennen. Nyt minun ei parane hötkyillä tai hätiköidä, vaan päätän edetä rauhassa ja tehdä sitä mitä haluan tehdä ja sitäkin vain kohtuuden rajoissa. Ei minulla ole paniikkia tai kiirettä minnekään.

Suunnittelin aloittavani kampanjan nimeltä “Konkurssiveloista eroon 200 päivässä”. Kun Lauri Salovaara on saanut kerättyä tavoittelemansa miljoona euroa, niin minä olisin samoihin aikoihin päässyt nollille. Olisimme molemmat silloin voittajia. Tämä vaatisi minulta kuitenkin aivan älyttömän paljon töitä ja aikaa. Ahdistaako konkurssivelkani minua niin paljon, että jaksaisin työskennellä velan nopean poismaksun eteen kuin hullu? En tiedä kumpi painaa vaakakupissani enemmän: Ahdistus, jonka velka aiheuttaa vai rennommin ottaminen hetken aikaa. Jäänpä vielä pohtimaan tätä hetkeksi.        

Useat konkurssia suunnittelevat yrittäjät ovat soittaneet minulle ja pyytäneet apuani ja neuvojani – neuvoja siihen, miten yritys haetaan konkurssiin. Parilla näistä yrittäjistä oli oma talo yrityksen lainan panttina ja oma henkilökohtainen luottokortti tapissa. Eräällä oli omat velat jo ulosotossa. Hirvittävän pitkälle annetaan mennä ennen kuin ymmärretään, että pään hakkaaminen seinään ei tuota tulosta. Kun ollaan tehty vuosia töitä sen oman rakkaan yrityksen eteen, niin omat aivot eivät ehkä edes suostu uskomaan, että paras ratkaisu saattaisi olla lopettaa. Ehkei se bisnesidea ollutkaan tarpeeksi hyvä, jos yrittäjä itse on vuosikausia vain velkaantunut, eikä ole voinut itselleen maksaa palkkaa. Tähän kun vielä lisätään se pelko, mitä muut sanovat, kun luovutat. Se pelko, mikä syntyy, kun edes ajattelee sanaa konkurssi…

Tässähän on ilmiselvä ongelma. Yrittäjät eivät uskalla tai ymmärrä tehdä konkurssia. Ei vaikka se olisi ainoa ovi ulos yhä pahenevista ongelmista.   

Sainkin idean nettipalvelusta, jonka avulla yrittäjät voivat hakea yrityksensä helposti konkurssiin. Nyt viimeistään huomaan olevani entiselläni. Onhan ajatus palvelusta ihan kahjo. Mutta miksi en silti tekisi sitä? Se auttaisi varmasti yrittäjiä, jotka tuskailevat päivästä toiseen ahdistuneena ja miettivät, miten selviävät seuraavaan päivään.

Sami nimesi minut startup-murhaajaksi. Murhataan kaikki startupit maailmasta hyvissä ajoin! Tai siis sellaiset, joilla ei ole enää onnistumisen edellytyksiä. Onhan pian julkaistavan kirjanikin alaotsikko: “Kuinka tapoin rakkaani ja muita tarinoita startup-maailmasta”. Rupean tekemään uutta käyntikorttia uudella tittelillä.


Tämän kevään puhuttelevin bisneskirja Asmo: No Exit saapuu pian kauppoihin. Ennakkotilaa omasi nyt täältä!

“Yksinäisyyden tarvettani ei aina ymmärretä”, kertoo kirjailija Essi Kummu – Oman rauhan tarve on kytköksissä luovuuteen

Yksinäisyyden ja oman rauhan tarve on yksilöllistä. Se vaihtelee ihmisestä ja elämäntilanteesta riippuen. Yksinäisyyden haitoista ja negatiivisista vaikutuksista hyvinvointiin puhutaan paljon. Yhteiskuntamme ihailee ja suosii ulospäinsuuntautuneita ekstroverttejä. Harvemmin tuodaan esiin yksin olemisen hyödyllisiä vaikutuksia tai pyritään ymmärtämään niitä, joilla oman tilan ja rauhan tarve on muita suurempi. Suomalaisessa kulttuurissa omiin oloihin vetäytymistä pidetään kuitenkin hyväksyttävämpänä kuin muualla. Vai pidetäänkö sittenkään?

”Äidilläni oli tapana sanoa, etten välitä muista ihmisistä, kun lapsena vetäydyin omiin oloihini. Perheessäni ei ymmärretty yksinäisyyden tarvettani. Koko aikuisikäni olen kokenut syyllisyyttä sen vuoksi, että tarvitsen paljon rauhaa ja hiljaisuutta”, kertoo kirjailija Essi Kummu. Hän lisää, että myöhemmin läheiset ovat kuitenkin alkaneet ymmärtämään yksin vietetyn ajan merkityksen hänen hyvinvoinnilleen. “Nykyisin äiti on itse huolissaan hyvinvoinnistani ja siitä, saanko tarpeeksi rauhaa ja yksinäisyyttä. Hän on oppinut tuntemaan minut ja kunnioittamaan elintapojani.”

Kummu kertoo yksinolon tarpeen, tasapainoilun oman tilan ja muiden kanssa vietetyn ajan välillä, olevan jopa yksi keskeisimpiä kysymyksiä hänen elämässään. ”Tarpeeni olla yksin on vaikuttanut siihen, että olen lähtenyt luomaan tietynlaista elämää. Luulen, että jopa ammatinvalintani kirjailijana liittyy tarpeeseen olla yksin”, hän kertoo.

Kummu pohtii yksinolon tarpeensa kumpuavan omasta herkkyydestään ja tavasta prosessoida asioita muita syvällisemmin. “Olen valtavan tunneherkkä ihminen ja käsittelen asioita pidempään kuin muut. En kaipaa juuri virikkeitä, kun itsellä on niin valtava sirkus jatkuvasti mielen sisällä käynnissä. Kun tapahtuu paljon, niin tarvitsen useita tunteja, mielellään jopa kahdeksasta yhdeksään tuntia sen jälkeen, ettei tapahdu mitään.”

Tutkimusten mukaan yksinolo ja sen keskivertoa suurempi tarve saattavat olla kytköksissä suurempaan luovuuteen. Muun muassa Buffalon yliopistossa vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiset, joilla on halu viettää pitkiä aikoja yksin, saattavat olla keskivertoa luovempia. Tutkimuksessa todettiin, että nämä ihmiset eivät välttämättä ole varsinaisesti epäsosiaalisia, vaan hekin nauttivat sosiaalisesta kanssakäymisestä, mutta tahtovat sen tapahtuvan omilla ehdoillaan.

”Luovilla ihmisillä on suurempi tarve yksinäisyyteen. He ovat myös itsenäisempiä. Itsenäinen elämäntapa ja oman rytmin kunnioittaminen kuuluvat luovuuteen. Tyhjä tila on kaiken luomisen elinehto.”

– Essi Kummu, kirjailija

Luovuuden ja yksinäisyyden tarpeen syy-seuraus -suhde lieneekin kaksitahoinen. Ihminen, joka viettää paljon aikaa yksin, pystyy olemaan luovempi, sillä hän kykenee irtautumaan yhteisön ajattelusta ja näkemään uusia näkökulmia. Toisaalta luova ihminen kaipaa enemmän omaa rauhaa vilkkaan sisäisen maailmansa vuoksi.

”Minulla saattaa olla todella tunne- ja tapahtumarikkaita päiviä, vaikken tapaisi ketään muita ihmisiä. Se on luovan työn käyttövoimaa”, kertoo kirjailija Essi Kummu. (Kuva: Marcos Katz)

Myös muissa tutkimuksissa – ja useiden tunnettujen luovien tekijöiden elämäntarinoissa – toistuu sama yksinäisyyden tarpeen teema. Useat merkittävät luovat tekijät ovat stereotyyppisesti olleet mökeissään ja tuvissaan piilottelevia yksinäisiä susia, aina Eino Leinosta Edith Södergraniin, Van Goghiin ja Bethoveniin. Erään vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan yksinäisyyden ja luovuuden kytkös saattaa olla seurausta siitä, että yksin oleminen vähentää tarvetta tehdä vaikutus muihin ja painetta mukauttaa omaa käyttäytymistä yhteisön ajatteluun sopivaksi. Yksin ollessaan ihminen voi hahmottaa oman itsensä selkeämmin ja tunnistaa omia toiveitaan.

Yksinolon positiivisen vaikutuksen luovuuteen tunnustaa myös kuvataiteilija Tero Annanolli. Hän kertoo, ettei pysty luomaan uutta, ellei hän ole yksin. ”Tarvitsen esimerkiksi residenssijaksoja ulkomailla. Yksin oleminen ei minun kohdallani tarkoita välttämättä, etten tekisi mitään, vaan usein se tarkoittaa tekemistä ja liikkumista.”

Annanolli lisää, että luovassa työssä yksin olemisen tarve saattaa olla kytköksissä myös työprosessin eri vaiheisiin. ”Minulla yksinäisyyden tarve vaihtelee kausittain, luovan prosessin eri vaiheiden mukaan. Kun on joku uusi prosessi käynnissä, niin tarvitsee enemmän yksinoloa ja on omissa oloissaan. Sitten kun työ saadaan valmiiksi, niin olen ekstrovertimpi ja nautin ihmisten kanssa olemisesta.”

“Yksin ollessaan pystyy määrittelemään oman statuksensa suhteessa ympäristöön. Voi käydä itsensä kanssa kehityskeskustelua, että mihinkä on menty ja mitä haluaisi seuraavaksi”, toteaa kuvataiteilija Tero Annanolli. (Kuva: Greg Machet, Pariisi)

Yksin olemiseen ja sosiaaliseen vetäytymiseen suhtaudutaan kummeksuen kenties siksi, että se liitetään negatiiviseen yksinäisyyden kokemukseen. Yksin ollessaan ihminen voi olla joko raastavan yksinäinen tai levätä nautinnollisessa yksinäisyydessä. Mikä mahtaa siis olla haitallisen yksinäisyyden ja nautinnollisen yksin olemisen välinen ero?

”Elämääni on mahtunut kyllä toivotonta yksinäisyyden tunnettakin, sellaista ettei saa kontaktia tai kosketuspintaa muihin ihmisiin. Se on kamalaa ja toivotonta yksinäisyyttä. Se on ollut tarpeellista siksi, että se on saanut minut perustamaan perheen ja lauman”, kertoo Kummu.

“Raastava yksinäisyys on sellaista, ettet itse ole voinut hirveästi vaikuttaa siihen. Siihen liittyy esimerkiksi jättäminen. Nautinnollinen yksinolo taas on sellaista, joka on sinun itsesi päätettävissä”, kuvailee puolestaan Annanolli.

Keskivertoa suurempi yksinäisyyden tarve ei toki aina tarkoita sitä, että ihminen olisi erityisen luova, eikä oman tilan tarvetta tulisi joutua perustelemaan sillä, että se on hyödyllistä esimerkiksi oman työn tai luovuuden kannalta. Useat yksinäisyydessä latautuvat korostavat myös sitä, ettei oman rauhan tarve tarkoita, etteivätkö he nauttisi sosiaalisuudesta tai tarvitsisi muita ihmisiä.

”Ihmisen kuuluu tarvita myös muita ihmisiä. Se on yhtä tärkeää kuin yksinäisyys. Kyse on tasapainosta”, toteaa Kummu.


Hanki päivittäinen annoksesi luovuutta, tilaa uudet artikkelit suoraan inboxiisi:

Hunter S. Thompsonin hätkähdyttävä kirje elämän tarkoituksen ja merkityksen löytämisestä

Hunter S. Thompson oli yhdysvaltalainen kirjailija ja toimittaja. Häntä pidetään ns. gonzo-kirjallisuuden isänä. Tämän kyseisen kirjeen Thompson kirjoitti huhtikuussa 1958, kun hänen ystävänsä pyysi häneltä neuvoa elämän tarkoituksen ja merkityksen löytämiseksi. Thompson oli tuolloin vain 22-vuotias, eikä kukaan tuolloin osannut vielä arvata, että hänestä tulisi yksi aikamme merkittävistä kirjailijoista.

Huhtikuu 22, 1958
57 Perry Street
New York City

Rakas ystävä,

Sinä kysyt siis neuvoa minulta: voi, kuinka inhimillinen ja vaarallinen tapa se onkaan! Sillä neuvojen antaminen ihmiselle, joka kysyy, mitä elämässä pitäisi tehdä, johtaa pahimmillaan egoismiin. Se, että osoittaisi jollekin oikean ja varman päämäärän – osoittaisi järkähtämättömästi OIKEAAN suuntaan – on jotain, mitä vain hölmö saattaisi tehdä.

Minä en ole hölmö, mutta arvostan rehellisyyttäsi kysyessäsi neuvoani. Pyydän sinulta kuitenkin, että kun kuuntelet, mitä sanon, muistaisit, että kaikki neuvot ovat vain sen ihmisen tuotetta, joka neuvoja jakaa. Mikä on totta yhdelle, saattaa merkitä katastrofia toiselle. En näe elämää sinun silmiesi kautta, etkä sinä minun silmieni. Jos yrittäisin antaa sinulle tarkkoja neuvoja, se olisi kuin sokea johtaisi sokeaa.

Ollako vai eikö, siinä pulma: jalompaa onko kärsiä ja sietää, kaikk’ iskut, nuolet julman kohtalon, vai asein käydä tuskain merta vastaan, lopettain kaikki?

– William Shakespeare

Ja toden totta, siinäpä vasta pulma. Kulkeako virran mukana vai uidako kohti tiettyä päämäärää? Se on valinta, jonka jokainen meistä tekee joko tietoisesti tai tiedostamatta omassa elämässään. Niin kovin harva ihminen ymmärtää tätä! Ajattele mitä tahansa päätöstä, jonka olet tehnyt, joka on vaikuttanut tulevaisuuteesi: Saatan olla väärässä, mutta luulenpa, että se on ollut päätös näiden kahden asian välillä: virrassa kellumisen tai uimisen.

Mutta miksi et kelluisi, jos sinulla ei ole tiettyä päämäärää? Siinäpä toinen kysymys. On ehdottomasti parempi nauttia kellumisesta kuin uida epävarmuudessa. Joten: kuinka ihminen voi löytää päämäärän? Ei mitään pilvilinnoja, vaan oikean ja käsinkosketeltavan tavoitteen. Kuinka ihminen voi olla varma, että hän ei jahtaa vain päältä kaunista kakkua, houkuttelevaa sokerilla kuorrutettua määränpäätä, joka paljastuukin sen luokse päästessä olevan sisältä mauton ja tyhjä?

Vastaus – ja tietyssä mielessä, elämän tragedia on – että me pyrimme ymmärtämään tavoitetta, emmekä ihmistä itseään. Me asetamme tavoitteen, joka vaatii meiltä tiettyjä asioita: ja ahkerasti me tartumme toimeen. Me sopeutamme itsemme tuon päämäärän vaatimuksiin, päämäärän joka ei voi olla oikea. Kun sinä olit nuorempi, halusit esimerkiksi olla palomies. Olen aika varma, ettet enää tahdo olla palomies. Miksi? Koska näkökulmasi on muuttunut. Palomiehenä oleminen sinänsä ei ole muuttunut, mutta sinä olet.

Jokainen ihminen on summa kaikista hänen kokemuksistaan ja reaktioistaan kokemuksiinsa. Kun kokemuksesi muuttuvat ja moninkertaistuvat, sinusta tulee eri ihminen, ja siksi näkökulmasi maailmaan muuttuu. Tämä jatkuu ja jatkuu läpi elämän. Jokainen kokemus ja reaktio on oppimisprosessi; jokainen merkityksellinen kokemus muuttaa näkökulmaasi.

Joten olisi hölmöä, eikö vain, mukauttaa elämämme sellaisen päämäärän vaatimuksiin, jonka näemme eri näkökulmasta joka päivä? Kuinka voisimmekaan ikinä ajatella saavuttavamme mitään muuta kuin villinä laukkaavan neuroosin?

Siksi vastauksen kysymykseesi ei tulisi käsitellä päämääriä tai tavoitteita ollenkaan, tai ainakaan käsinkosketeltavia tavoitteita. Tarvitsisimme metrikaupalla tyhjää paperia käsitelläksemme tätä aihetta tyydyttävästi. Luoja yksin tietää, kuinka monta kirjaa on kirjoitettu ”ihmisen tarkoituksesta” ja sen sellaisesta, ja Luoja yksin tietää, kuinka moni ihminen on pohtinut tuota kysymystä (käytän ilmausta ”Luoja yksin tietää” tässä vain ja ainoastaan ilmaisutapana). Siinä ei ole järkeä, että yrittäisin antaa sinulle vastauksen selvässä pähkinänkuoressa, sillä tunnustan täysin oman kykenemättömyyteni tiivistää elämän tarkoitus yhteen tai kahteen kappaleeseen.

Yritän karttaa sanaa ”eksistentialismi”, mutta voit pitää sen mielessäsi yhtenä avaimena. Voit myös kokeilla lukea Jean-Paul Sartrea tai teosta nimeltä ”Eksistentialismi: Dostojevskystä Sartreen”. Nämä ovat vain ehdotuksia. Jos olet aidosti tyytyväinen siihen, mitä olet ja mitä teet, kohauta ihmeessä näille kirjoille olkapäitäsi ja sivuuta ne. (Antaa nukkuvien karhujen nukkua.) Mutta takaisin vastaukseen. Kuten sanoin, se että laittaisimme uskomme käsinkosketeltaviin tavoitteisiin, tuskin olisi viisasta. Joten meidän ei tule pyrkiä olemaan palomiehiä, meidän ei tule pyrkiä olemaan pankkiireja, poliiseja tai lääkäreitä. Sen sijaan meidän tulisi PYRKIÄ OLEMAAN OMIA ITSEJÄMME.

Mutta älä väärinymmärrä minua. En tarkoita, ettemmekö voisi olla palomiehiä, pankkiireja tai lääkäreitä – meidän vain ei tulisi pakottaa tiettyä tavoitetta sopimaan yksilölle, vaan pikemminkin kannustaa tietty yksilö seuraamaan tiettyä tavoitetta. Jokaisessa ihmisessä perinnölliset ominaisuudet ja ympäristö ovat tuottaneet olennon, jolla on tiettyjä kykyjä ja toiveita – sisältäen syvällä asustavan toiveen, että ihminen voisi toimia sellaisella tavalla, että hänen elämänsä on MERKITYKSELLISTÄ. Ihmisen täytyy OLLA jotakin: hänen täytyy olla tärkeä.

Näkemykseni mukaan kaava menee jotenkin tällaisella tavalla: Ihmisen tulee valita polku, joka suo hänen KYKYJENSÄ toimivan täydellä tehokkuudella kohti hänen TOIVEIDENSA täyttymistä. Näin tehdessään hän toteuttaa tarvetta (antaen itselleen identiteetin työskentelemällä tietyllä tavalla kohti asetettua tavoitetta), hän välttää tuhlaamasta potentiaaliaan (valiten polun, jolla ei ole rajoja hänen kehittymiselleen) ja hän välttää kauhun, joka seuraa siitä, että näkisi tavoitteensa menettävän hohtonsa, kun hän alkaa saavuttamaan sitä (hän on muotoillut päämäärän siten, että se sopeutuu hänen omiin kykyihinsä ja toiveisiinsa).

Lyhyesti siis, silloin ihminen ei omista elämäänsä ennalta määrätyn tavoitteen toteuttamiselle, vaan hän pikemminkin valitsee elämäntavan tai -tyylin, josta hän TIETÄÄ nauttivansa. Tavoite ja päämäärä ovat täysin toissijaisia: sen sijaan itse tekeminen kohti päämäärää on tärkeää. Tuntuu jopa naurettavalta sanoa tämä, mutta ihmisen TÄYTYY valita itse omat valintansa ja elää omien valintojensa mukaan: Sillä antaessasi jonkun muun valita sinun päämääräsi tai tavoitteesi, annat samalla pois itseltäsi yhden merkityksellisimmistä asioista koko elämässä – vapaan tahdon, joka tekee meistä ihmisistä yksilöitä. Oletetaan, että sinulla on kahdeksan erilaista polkua, joista voit valita (kaikki ennalta määriteltyjä polkuja, tietysti). Ja oletetaan, ettet näe todellista tarkoitusta tai merkitystä missään noista kahdeksasta polusta. SILLOIN – ja tässä on kaiken sen ydin, mitä olen sanonut – sinun TÄYTYY LÖYTÄÄ YHDEKSÄS POLKU.

Luonnollisesti se ei ole niin helppoa kuin miltä se kuulostaa. Olet elänyt suhteellisen kapean elämän. On helppoa ymmärtää, miksi tunnet niin kuin tunnet. Mutta ihminen, joka lykkää ja siirtää VALINTOJANSA loputtomiin päätyy aina siihen, että olosuhteet tekevät valinnat hänen puolestaan.

Joten, jos koet olevasi onneton, sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä asiat niin kuin ne ovat, tai sitten etsiä jotain muuta. Mutta varo etsimästä tavoitteita: etsi mieluummin elämäntapaa. Päätä, kuinka sinä haluat elää ja katso sitten, kuinka voit elättää itsesi tuon elämäntyylin sisällä. Saatat sanoa: ”En tiedä, mistä etsiä. En edes tiedä, mitä etsiä.”

Siinä piilekiin hankaluus. Onko sen arvoista luovuttaa kaikki se, mitä minulla on, löytääkseni jotain parempaa? En tiedä – onkohan se? Kuka muu voi tehdä tuon päätöksen paitsi sinä itse? Mutta jo pelkästään PÄÄTTÄMÄLLÄ POHTIA asiaa, kuljet pitkän matkaa kohti tuon valinnan tekemistä.

Jos en pikkuhiljaa lopeta tätä kirjettä, löydän itseni kirjoittamasta kirjaa. Toivon, että tämä ei ole niin hämmentävää kuin se saattaa ensisilmäyksellä vaikuttaa. Pidäthän mielessä tietysti, että tämä on MINUN TAPANI katsoa asioita. Minulla on taipumuksena ajatella, että tämä ajattelu on yleistettävissä, mutta sinä et välttämättä ajattele niin. Jokaisen meistä on luotava omat uskomuksemme – tämä sattuu vain olemaan omani.

Jos mikä tahansa osa tästä tuntuu järjettömältä, kerro se minulle ihmeessä. Tarkoitukseni on vain osoittaa, että sinun ei tarvitse hyväksyä valintoja, jotka tällä hetkellä vallitsevat elämässäsi ja ohjaavat sitä. On olemassa paljon enemmän kuin tämänhetkinen elämäsi – ja kenenkään ei tarvitse tehdä mitään, mitä hän ei tahdo, lopun elämäänsä. Mutta toisaalta taas, jos se on sitä, mitä päädyt tekemään, kaikin mokomin vakuuta itsesi, että sinun TÄYTYI tehdä niin. Siinä tapauksessa sinulla on paljon seuralaisia.

Tässä kaikki tällä erää. Kunnes kuulemme jälleen.

Ystäväsi, Hunter

10 kuolematonta ajatusta Stephen Hawkingilta

Yksi aikamme suurimmista ajattelijoista, fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking kuoli tänään, piin päivänä ja Albert Einsteinin syntymäpäivänä. Hawking sairasti pitkään liikehermoja rappeuttavaa ALS-tautia, ja oli tämän vuoksi lähes liikuntakyvytön. Sairaus todettiin vuonna 1963, ja tuolloin 22-vuotiaalle Hawkingille annettiin vain kaksi vuotta elinaikaa. Tätä seuraavien vuosikymmenten aikana Hawking tutki mustia aukkoja, teki lukuisia tieteellisiä läpimurtoja, kirjoitti rakastettuja tiedettä popularisoivia kirjoja ja nousi yhdeksi merkittävimmistä teoreettisen fysiikan ajattelijoista Einsteinin jälkeen.

Tässä 10 kuolematonta sitaattia Hawkingilta vapaasti suomennettuna.

1. Luovuudesta

“Olen edelleen vain lapsi, joka ei koskaan kasvanut aikuiseksi. Kyselen yhä uudelleen ja uudelleen ‘miten’ ja ‘miksi’ -kysymyksiä. Silloin tällöin satun löytämään vastauksia.”

2. Epätäydellisyydestä

“Seuraavan kerran, kun joku kritisoi sinua tekemästäsi virheestä, kerro hänelle, että se saattaa olla hyvä asia. Ilman epätäydellisyyttä sinua eikä minua olisi edes olemassa.”

3. Liikuntarajoitteisuudesta

“Jos olet liikuntakyvytön, se ei luultavasti ole sinun vikasi, mutta ei ole hyödyllistä syyttää maailmaa tai odottaa kenenkään säälivän sinua. On tärkeää pitää positiivinen asenne ja tehdä parhaansa tilanteessa, josta löytää itsensä. Jos ihminen on fyysisesti rajoittunut, hänellä ei ole varaa tehdä itsestään myös henkisesti rajoittunutta.”

4. Älykkyysosamäärästään

“Ei mitään hajua. Ihmiset, jotka leveilevät omalla älykkyysosamäärällään, ovat luusereita.”

5. Toivosta

“Vaikka elämä tuntuisi kuinka vaikealta, on olemassa aina jotain, missä voit onnistua. Missä on elämää, siellä on toivoa.”

6. Naisista

“Naiset ovat täydellinen mysteeri.”

7. Ihmisyydestä

“Me olemme vain kehittynyt laji apinoita, joka elää pienellä planeetalla keskellä melko tavanomaista galaksia. Mutta me ymmärrämme maailmankaikkeutta. Se tekee meistä erityisiä.”

8. Työstä

“Työ tuo elämään merkitystä ja tarkoitusta, ja ilman sitä elämä on tyhjää.”

9. Kohtalosta ja vapaasta tahdosta

“Olen huomannut, että jopa ihmiset, jotka väittävät kaiken olevan ennalta määrättyä ja ettemme voi tehdä mitään muuttaaksemme kohtaloamme, katsovat ympärillensä ennen kuin ylittävät tien.”

10. Neuvoista omille lapsilleen

“Yksi: Muista katsoa ylös tähtiin, äläkä omiin jalkoihisi. Kaksi: Älä koskaan luovuta työssäsi. Kolme: Jos olet kyllin onnekas löytääksesi rakkautta, muista sen olevan olemassa, äläkä heitä sitä menemään.”

Miten minusta tuli minä: Action manista hymyilijäksi

Minä olen haaveilija kai enimmäkseen. Olen ehkä viime aikoina huomannut itsestäni, että intohimonani on eteenpäin liikkuminen ja jonkinasteinen muutoksesta nauttiminen. Olen muuttuja. Haaveilija. Niin, siis olen Sami, enimmäkseen.

Olen lähestulkoon aina haaveillut jonkinlaisesta ammatista, tai oikeastaan ehkä tittelistä. Lapsena halusin olla toiminnan mies. Action Man. Omistin todella monia erilaisia Action Man -nukkeja. Ne olivat poikien Barbeja. Ihailin noista hahmoistani jokaista. Sotilaita ja supersankareita. Halusin kovasti olla sotilas, ehkä. Muistan ne hetket, kun mummoni kysyi, että mikä haluan olla isona ja keksin siinä hetkessä hyvältä tuntuneen selityksen: ”Ehkä poliisi. Tai palomies.” Mielessäni muistan pyörineen, että oikea vastaus olisi ollut: ”En ehkä halua olla mitään.”

Tuolloin lapsuudessa minulle tuli jostain käsitys, että jokaisen meidän tulisi olla jokin elämässään. Jokin, jonka voi tittelillä kuvailla. Minulle kerrottiin aika varhain, että minusta voisi tulla mikä vain, mutta ravintola-alasta kannattaisi pysyä kaukana ja yrittäjyyttä kannattaa vältellä. Veljeni oli ravintola-alalla töissä ja sekä hän että vanhempani olivat havainneet alan raskaimmat puolet varsin nopeasti. Isäni työskenteli ensin valtavassa tehtaassa. ”Jossain laatuhommissa kai”, oli vastaukseni, jos minulta kysyttiin isäni työtä. Myöhemmin isä ryhtyi yrittäjäksi, konsultiksi. ”Se tarkoittaa, että se kertoo joillekin pomoille ja yrityksille, että miten ne voisi toimia paremmin.” Äitini mielestä yrittäjyys ei ollut hyväksi ihmiselle, varsinkaan tuolloin lama-ajan jälkimainingeissa, kun asiakkaiden saaminen oli vielä aika haastavaa. Haaveilin työstä ja urasta, jossa kokisin olevani niin vapaa, ettei minun tarvitsisi ikinä haaveilla siitä, että pääsisin johonkin muuhun työhön. Haaveilin elämästä ilman huolia ja väsymystä. Opin, että usko tulevaisuuteen ja itseeni ovat ainoita asioita, jotka ratkaisevat tulevaisuuteni.

En oikein koskaan sopeutunut kouluun. En ollut häirikkö (pahasti) tai muutenkaan ihan kaikkein ikävin oppilas. En vain oikein kokenut, että koulu olisi tuonut elämääni tarpeeksi haastetta tai ruokaa ajatuksilleni. Muistan, kun joskus ehkä neljännellä luokalla heitin tunnilla ääneen jonkin vitsin, opettajani katsoi minua lempeästi ja totesi, että on sinulla Sami kyllä tuota mielikuvitusta. Hymyilin hiukan. Tuosta opettajasta minulla on edelleen lämpimät muistot ja toivon aina, että näkisin häntä vielä joskus, jotta voisin kiittää siitä, ettei mielikuvitustani tukahdutettu, vaan kohdeltiin lempeästi.

Teini-iän kynnyksellä muutimme perheeni kanssa Oulun eteläpuolelle, Oulunsaloon. Ala-asteelta hyppy yläasteelle ei normaalisti ole se helpoin vaihdos, mutta minulle tuo oli jotenkin tervetullut tuuletus elämääni, kun maisemat vaihtuivat Rovaniemeltä Oulunsaloon. En muista, että kenenkään muun isä olisi saattanut lastaan kouluun seitsemännen luokan ensimmäisenä päivänä. Minut saatettiin. Kärsin usein ujoudestani ja herkkyydestäni. Muutto ja muutos toivat minulle kuitenkin pakostakin täysin uudet kuviot ja opin pikkuhiljaa poistumaan kuoreni sisältä. Harrastukseni ansiosta sain nopeasti hyviä kavereitakin. Ystäviä. Aina parhaat ystäväni olivat kuitenkin vanhempani kotona. En ollut se helpoin lapsikaan varmasti, melko itsepäinen ja mielikuvituksellinen kakara. Silti muistot ovat pelkkää rakkautta kotoani. Tunnen, että minun eteeni annettiin oikeasti kaikki mahdollinen tuki ja lämpö. Sain tilaa ja ansaitsin tilaa rakentamalla luottamusta. Opin, että arvokkaimpia asioita elämässä ja maailmassa ovat empatia ja luottamus.

Kerran tulin koulusta kotiin, ehkä kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, kai. Isäni oli yleensä kotona, kun tulin kotiin, paitsi jos hän oli asiakkaan luona reissussa. Tuolloin isäni piti olla kotona. Niin hän aamulla sanoi, kun lähdin kouluun. Kotona oli oudon hiljaista. Isän työsalkku oli eteisessä. Siinä peilin alla, jossa se aina oli, kun hän oli lähdössä johonkin työreissulle. Aurinko paistoi olohuoneen ikkunasta kirkkaasti. Oli oudon hiljaista. Yritin soittaa isälle, ei vastausta. Yritin soittaa äidille, ei vastausta. Ajattelin, että molemmat ovat päässeet ajoissa töistä ja he ovat ehkä kaupassa. En muista kuinka kauan meni, ennen kuin äitini soitti ja oli puhelimessa juuri sen kuuloinen, miltä kuulostaa ääni, kun on joutunut kymmenen minuuttia miettimään, mitä sanoo, että kuulostaisi vahvalta puhelimessa. ”No hei. Ollaan täällä sairaalassa. Isä sai aivoverenvuodon…” Ja sillä hetkellä joko minulta tai äidiltäni hävisi kaikki vahvuus. En muista enää mitään noista seuraavista hetkistä. Kaikki oli tuolla hetkellä ehkä jo hyvin tai sitten isä oli vielä leikkauksessa, en muista sitä enää. Muistan vain sen, että päästessäni sairaalaan myöhemmin isä hymyili vuoteessaan minulle ja yritti sanoa jotain. Äiti ojensi lehtiön isälle. Puhekyky oli mennyt. Käden toiminta oli mennyt. Osittain. Niin tapahtuu aivoverenvuodossa kai yleensä.

Isäni kirjoitti, tai siis parhaansa mukaan yritti, haparoivin harakanvarpain toimimattomalla kädellään kysymyksen, että miksikäs en ole lentopalloharjoituksissa. Näin ainakin ymmärsin, tai sitten vain itse keksin sen. Hän ihmetteli, että mitä oikein tuolla sairaalassa tein, kun hänkin oli jo pian lähdössä sieltä pois. Hän hymyili ja kannusti minua kuin olisi sanonut, että ei ole mitään hätää, täältä tullaan vahvempana ulos.

Olen kohdannut monia epäonnen hetkiä, suruja ja iloja. Olen kokenut varsin paljon. Vaikuttavin elämäni hetki on kuitenkin tuo hymy sairaalan vuoteella vain hetkiä sen jälkeen, kun isäni luultavasti ensimmäistä kertaa elämässään todella tajusi, ettei ole kuolematon. Hymy, joka kertoo, että elämä voittaa aina. Mennyt tai tuleva. Tuo hymy muutti mielessäni monia asioita.

Opin, että elämässä emme saa kovin montaa mahdollisuutta. Minun elämäni tulisi olemaan juuri sellainen seikkailu, miltä missäkin hetkessä tuntuisi hyvältä. En katuisi elämässäni mitään tekemättä jätettyä asiaa tai vain ajatukseksi jäänyttä haavetta. Yhtäkkiä tiesin noin viisikymmentä asiaa, mitä haluaisin olla ja tehdä elämässäni. Tärkeintä oli uteliaisuus. Tärkeintä oli kiltteys. Tärkeintä oli läheisten tukeminen. Tärkeintä oli läheiset. Vähiten tärkeintä oli tittelit ja sijoitus muiden mielissä.

Uteliaisuuteni vei minut kohti sotilasuraa, joka loppuikin kesken kaiken, ennen alkamistaan. Seikkailunhaluni vei minut asumaan Costa Mesaan, Kaliforniaan, jossa ajattelin rakentaa elämäni. Tiedoksi, että kyllä maitojuna tuo Kaliforniasta asti takaisin, jos äitiä on tarpeeksi ikävä. Elämäni polku vei minut asumaan Helsinkiin. Positiivinen suhtautuminen vei minut myyjäksi ohjelmistoalalle. Ujous pyytää rahaa vei minut asiakaspalveluun ja markkinointiin samassa yrityksessä.

Elin kahdeksan vuotta sellaisten siipien alla työelämässä, josta voi maailmassa yleensä vain haaveilla. Opin lähes kaiken ihmiseltä, ystävältä ja johtajalta, joka oli parhaimmillaan karismaattinen isovelihahmo, joka tuki taivaltani lempeästi siihen suuntaan, mihin olin jo menossa. Pahimmillaan hän oli juuri sellainen luova visionääri, joista parhaiden yritysten tarinoissa kerrotaan, että perustajat ja omistajat olivat. Hän näki kaikki kyvyt ympärillään ja vaikka aina käsitteli jokaisen aiheen positiivisesti, rakentavasti ja rakkaudella, hänestä huomasi, että jos nyt en vapauttaisi potentiaaliani ihan vain itseni vuoksi, jotain hänen sisällään voisi kuolla.

Halusin ja niin halusi luullakseni jokainen muistakin työntekijöistä antaa tälle työlle ihan kaikkensa, suurelta osin vain hänen ansiostaan. Ihailin häntä. Ihailen edelleen häntä. Irtisanoutumiseni hetki oli pelottava hetki, koska tuolla hetkellä minun tulisi jo pärjätä omillani, ilman tuota valtavaa tukea takanani. Yli vuoden myöhemmin vasta sain kuulla, että tuo hetki oli myös hänelle raskas hetki.

Unelma omasta yrityksestä tuntui niin valtavan kiehtovalta, ettei sitä vain voinut jättää välistä eikä edes lykätä pidemmälle kuin kahden viikon päähän kipinän syttymisestä. Tuo unelma on nyt kuljettanut minua tässä oudossa elämässä jo kahden ja puolen vuoden ajan. Suunnasta toiseen. Alamäestä ylämäkeen. Puusta puuhun. Jatkuvasti kuitenkin onnekkaassa, pienen pieneltä tuntuvassa ylämäessä. Vai alamäessäkö? Siinä kuitenkin, jossa asiat menevät sinne hyvään suuntaan.

Olen päätynyt tähän hetkeen, jossa voi täydellä sydämellä todeta olevani haaveilija ja eteenpäinmenijä. Enimmäkseen. Yrittäjä voin olla jonkun mielestä. Kirjailija ja seikkailija oli nimikkeeni eräässä seminaarissa. Yksi ihminen kutsuu minua hölmökseen, johon vastaan suudelmalla. Joku sanoo ystäväksi, yksi sanoo pikkuveljeksi. Kaksi sanoo lapsekseen. Moni kutsuu nimellä Sami, jotkut hajamieliset sanovat joskus ”Mikko”. Rakastan kenkiä, keittiötäni, pizzaa, viiniä, suurinta osaa ihmisistä (joskus hyvin etäältä tarkkailtuna), luontoa, juuriani, sukuani, kokemuksiani, kokemattomia asioita, lentokoneen nousun tuoksua, lumen tuoksua, kaatumista puuterilumeen, kameralla kuvaamista. Rakastan elämääni juuri tällaisena, missä turhalle lokeroinnille ei ole sijaa.

Haaveilen juuri nyt maailmasta, jossa muidenkin haaveet toteutuisivat. Maailma ei lähtökohtaisesti ole pahantahtoinen, maan alle painava eikä edes synkkä, vaikka yksi idoleistani onkin Nalle Puhin Ihaa-aasi. Maailmassa pahaltakin tuntuvat hetket ovat kertomassa meille omituisille olioille, että yleensä kannattaa vain löytää keino mennä eteenpäin kaikesta pahaltakin tuntuvasta huolimatta.

Maailma on opettanut minulle, että pahojen ja hyvien päivien suhde on melkolailla tasan, joten elämästä hyvän puolelle kaatuvan tekee suhtautuminen pahoihin hetkiin ja päiviin. Elämäni kaaokset, kammottavuudet, draamat ja kriisit ovat rakentamassa tilaa uudelle ja paremmalle. Jos joskus jokainen meistä joutuu vähän kaatumaan, niin eikö niistä kaatumisista kannata ottaa opiksi? Joskus vielä oppii kaatumaan eteenpäin, ottamaan jalalla tukea ja juhlimaan sitä, että on oppinut kävelemään. Haaveilen maailmasta, jossa jokainen meistä uskaltaisi elää täysillä. Luoden omaa elämää omalla tavallaan. Sitä olen myös täällä esimerkilläni näyttämässä, että kyllä elämä voittaa. Olen täällä hymyilemässä.

Back to top